dinsdag 22 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toxicological Analysis of Drugs and Medicines in Hair The Netherlands Forensic Institute - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implementatie en beheer VTH applicatie - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

inkoop elektriciteit en aardgas KNAW 2022-2025 - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteam kabels & leidingen bedrijventerrein Heveskes te Delfzijl - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Touchscreens en televisies - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opstarten en exploiteren van een maatwerk-webshop voor het aanbieden van energiebesparende maatregelen aan huurders en woningeigenaren in Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie Basisschool Gerardus Majella te Heerlen - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

marktconsultatie bouwteam brug Meijelseweg - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Witgoed - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vertaaldienstverlening t.b.v. het Openbaar Ministerie/ de Rechtspraak - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medische Arrestantenzorg (MAZ) - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

webomgeving Gemeente Woerden - Gemeente Woerden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering stedelijke Tankautospuit(en) - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak gemeentelijke locaties Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-19490-20: Inhuur van uitzendkrachten Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Uitvoering van winterdiensten" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Theatermechanica heffers - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2021...
Lees verder

Theatermechanica hijsinstallaties - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2021...
Lees verder