zondag 20 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Interieurbeplanting - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Engineering Diensten voor Warmteleidingen t.b.v. WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestek 2400 N848 VRI's 621 en 623 Vuren incl. 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HRM-systeem - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Zaaizaad 2021 - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Suite voor sociaal domein - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Campagne bescherming drinkwaterbronnen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor Iburgerzaken en Makelaarsuite - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering betonnen verhardingsmateriaal - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Senior Adviseur Geluid (2 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Adviseur geluid sanering (1 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Thuisondersteuning - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en...
Lees verder

Website - ZonMw
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Brancards - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Brancards
Lees verder

Onderhoud elektrotechnische installaties - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Service provider PV installaties gemeente Eijsden-Margraten 2021 - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Gerechtsgebouw Almelo - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectiefase Perceel 1 en 2 (heraanbesteding) - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-07874-21: Scanunits - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing De Eenbes Basisonderwijs - De Eenbes, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie HWBP WL Arcen - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Werkzaamheden...
Lees verder

Zonnefietspaden in drie provincies - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Wegenonderhoud
Lees verder

EA aanschaf maaiveegboot rayon Alblasserwaard en Beneden-Linge - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Laboratoriumstraat Total Lab Automation (TLA) Medische Microbiologie - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud bestaande scheepvaart simulatieomgeving - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantsdiensten ISNV - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Scrum master- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Engineer, Build & Maintain Sportaccommodatie Meterik - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

Upgrade bestaande scheepvaart simulatieomgeving - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Broker en LMS opleidingen - Senzer - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Opsterland - Europees openbare aanbesteding levering cirkelmaaimachines - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Friesland NL12 |...
Lees verder

De beste leverancier voor Rotterdam voor het wegslepen van voertuigen & voorwerpen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het afvoeren en de verwerking van rijksafval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Individuele behandeling van afvalwaterinstallaties - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en beheer parkeerdrukregistratie systeem - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europese aanbesteding traumakamers Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding klimuitrusting en opleidingen hoogtereddingsteam VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding meubilair - Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toegang controlesysteem verzamelcontainers - Cyclus N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bellows ETpathfinder - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Personenvoertuigen met alternatieve aandrijving - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Proeftuin duurzame keerwanden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bovenlader - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Testmanager handhavingssystemen - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw multifunctionele accommodatie De Bongerd - Gemeente Son en Breugel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bemoeizorg Noord- en Midden Limburg 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SeTC Leiden - Aannemer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afvaldienstverlening - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Media inkoop - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UMCG Dagverse Voedingsmiddelen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A06.12.2021 Leveren Bestel- en Vrachtwagen banden ten behoeve van Gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2021 - 2025 Afhandelen Vergunningaanvragen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwrijp maken Tippe tweede fase - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bodemonderzoeken - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

CRM implementatie - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesleider Inkomsten Uit Eigen Bedrijf Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder