donderdag 17 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bestek 2336 traject 42. N788. Woeste Hoeve/Beekbergen (A50) - Apeldoorn - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering ICT-werkplekapparatuur, smartphones, tablets, accessoires en dienstverlening - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatie en beheer VTH applicatie - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Recruitment functionaliteit (AFAS) - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Externe Inhuur Broker-dienstverlening - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Zuid-West - Engineering BBV en baanverbetering Zevenbergen 2023 M-004849 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en plaatsing van ondergrondse afvalinzamelsystemen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Taal (leerroutes inburgering) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces, Rotterdam en omgeving - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakdienstverlening Hogeschool KPZ - KPZ
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst onderhoud rioolaansluitingen 2021-2025 in de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2021...
Lees verder

SBIR Oproep - Innovaties Duurzaam Erfgoed - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arrestanten Verzorgingsartikelen (AVA) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding (klein) groenonderhoud & snoeien bomen en gewassen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het ophalen, verpakken en transporteren van in beslag genomen Vuurwerk - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van een haakarmvoertuig met afzetbare kolkenzuiger - Gemeente Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

EA OLP Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding 'inhuur personeel niet in loondienst' (onderwijsgevend personeel, onderwijsassistenten en functies tot schaal 9). - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur pedagogisch medewerkers t.b.v. kinderopvang Immigratie- en Naturalisatiedienst - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAP BRIM implementatie - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Oppervlaktewater reddingspakken - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Inzamelen Oud Papier en Karton (OPK) uit ondergrondse containers t.b.v. Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

HRM en Payrollsysteem en salarisdienstverlening - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opstarten en exploiteren van een maatwerk-webshop voor het aanbieden van energiebesparende maatregelen aan huurders en woningeigenaren in Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Content - John Wiley & Sons - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor inhuur externe arbeidskrachten / capaciteit (Derden) ten behoeve van Gemeente Aa en Hunze & Werkplein Drentsche Aa - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Muziekscheduling NPO Radio1, NPO Radio2, NPO 3FM, NPO Radio5 en NPO Themakanalen - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Content - CAS SciFinder - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - Oxford University Press (Journals) - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - Cambridge University Press - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Outsystems team(s) - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervangende nieuwbouw Zuiderbos - Stichting Zuiderbos
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

1-L-01177-21: Het op afroep en naar behoefte leveren en beschikbaar stellen van BIMS en ander bulkmateriaal voor diverse werken in en nabij de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prefab Netstations / LS-rekken en stroken - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reinigen en inspectie van riolering 2021-2023 - Gemeente Heemstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bibliotheeksysteem (geïntegreerd) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Mechanische riolering Duiven en Westervoort - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie organiseren en inrichten Z-route nieuwe Wet inburgering - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Graffitibeheersing Amstelveen en Aalsmeer - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hyper en/of Converged Infrastructurele Componenten en additionele (systeem integratie) diensten - Gemeente Hilversum en Gemeente Gooise Meren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Middenboulevard "De kust gezond" te Scheveningen Woonrijp maken - fase 1 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Levering smalspoortractoren WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Fiscale handhavingssysteem - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering cateringproducten - Raad van State
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Junior Communicatieadviseurs - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Steenenkamer fase 1b - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanstellingskeuringen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UVeilig.nl - website t.b.v. crisiscommunicatie - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Onderhoud, reparatie en keuringen van de waterpompen en de achter opbouw ten behoeve van Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meldpunt voor bijt-, spat- en prikincidenten & vaccinaties - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mental check ups - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek 'De impact van COVID-19 op de vereveningskenmerken in 2020 en later ten behoeve van de verzekerdenraming 2022' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

1-W-08034-21: Woonrijp maken Kretalaan - Noorderstrand Nesselande - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van Chromebooks en bijbehorende diensten - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Aanleg & Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beleid, Proces- en Planvorming en Onderzoek (DIG-11467) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

marktconsultatie bouwteam brug Meijelseweg - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerp en uitvoering van standbouw - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding Woontorens in Cascadepark West - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Duurzame daginvulling Lokaal - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UVeilig.nl - website t.b.v. crisiscommunicatie - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

AI 2021-0120 ROK Boomverzorging - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROK Groot Onderhoud Keringen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Vlietlaan - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Offerteaanvraag Inhuur projectleider 'Uitkomstgerichte Zorg' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Wabo-regisseur (1 fte) , vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Watervoerende armaturen VNOG - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Montfoort - Website en Intranet - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VO Zeeuws Vlaanderen - Touchscreens - Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering duurzame energie en aardgas - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

European tender Expert Support IJmuiden Ver Wind Farm Zone (site I-VI) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ministerie van Financiën - niet openbare EA Continuous monitoring en Forensische cyber capaciteit - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mes-/mofafsluiters - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-W-11488-21: AANBESTEDING Revitalisering Museumparkgarage - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reseller Microsoft Licenties en Diensten - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DPS Video software and related services - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur Coördinator Informatieanalyse - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

UAV-GC opdracht voor het ontwerp en realisatie van kunstwerken in Nobelhorst te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitbreiding neerslagmeetnet OMDISK - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder