zondag 13 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
EA Saturatiemeters – Erasmus MC- Sophia - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Coördinator administratie vaccineren - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectie Nederland - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WFRL-11-19935 Slibtransport per auto - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces, Rotterdam en omgeving - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer tussen scholen en sportaccommodaties - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Laptops studenten ROC MN - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam – Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Veiligheidskleding, Werkkleding en – veiligheidsschoeisel t.b.v. de Buitendienst - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Laptops tbv studenten FIS (ROC MN) - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Implementatiemanager - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31156696: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Zeeland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Niet-openbare EA Schoonmaakdiensten - CAK - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DTP & Vormgeving - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening op het gebied van vergunningverlening - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische gebruiks- en verbruiksmaterialen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspecties E-installaties - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionele helmen VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Content - Informa UK Limited (trading as Taylor & Francis Group) - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - OVID Technologies - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ICT Hardware - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Dienstverlening t.b.v. de uitvoering v.d. Fontys mobiliteitsregeling - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31160462: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

leermiddelen - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offline Media - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WiFi - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Europese aanbesteding 'Archiefdiensten' - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en plaatsing van Speel- en Sporttoestellen in de gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zaan Primair aannemer Dynamica XL - Stichting Zaan Primair voor Openbaar Primair en(Voorgezet) Speciaal Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud veegmachine - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Lockers - SVOL - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hardware- Voila - Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Reconstructie en Renovatie Groenvoorzieningen STB en DRL - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Vitens - Levering duurzame elektriciteit 2025 - 2027 met optiejaren 2028 - 2031 - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vitens - Levering Aardgas 2025 - 2027 met optiejaren 2028 - 2031 - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestrijden eikenprocessierups gemeente Arnhem en gemeente Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst levering KA-licenties - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Raamovereenkomst Vliegtuigbrandstof DEINUM JET A-1 (NATO-code F-35) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Vliegtuigbrandstof CEPS JET A-1 (NATO-code F-35) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market Consultation for IED detection sensors on UAV/UGV - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Onderhoud Reparatie en Banden voor Ambulancevoertuigen en overige voertuigen VRR - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie kalibreren van snelheidsmeters in voertuigen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Marktconsultatie Mobiliteitsscans Werkgeversaanpak - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

N2000 Herstelmaatregelen Haaksbergerveen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huismeesterdiensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Meubilair en Interieuradvies - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie levering gebogen hout Werkbedrijf Fivelingo - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese Aanbesteding bedrijfssoftware ter ondersteuning van Primaire bedrijfsprocessen Gemeente Assen - Team Reiniging - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst werk- en representatieve kleding - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Circulaire kantoorinrichting - RCC methode - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tolkdienstverlening - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning / RFI C2000 Portofoons - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor veiligheid,...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Wifi en firewall IT-componenten - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND...
Lees verder

Applicatie voor papierloos vergaderen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Doelgroepenvervoer regio Midden Holland (Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk) - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Warmtebeeldcamera's en toebehoren - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Berichtendienst voor UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfsklare oplevering van GC-MSMS Systemen inclusief bijbehorende dienstverlening - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Volwasseneducatie 2021-2024 voor regio Midden-Holland - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Auditdiensten Hyperscalers - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Lokale Jeugdhulp Voornse gemeenten (J&O, bGGZ, EED, IVH) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Project Doortrappen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Legen afvalbakken, verwijderen zwerfafval en vegen markt gemeente Zaltbommel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IV-gerichte trainingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Zonnepanelen - Werkbedrijf Lucrato
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening 2022-2024 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialistische Ondersteuner Jeugd - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Hotelaccomodaties Lorentz Center Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Burgerzakenapplicatie en applicatie datadistributie - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie beplanting Zwijndrecht 2021-2023 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland NL33A...
Lees verder

EA Wasserijdienstverlening - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese procedure 'Generiek data distributie- en ontsluitingssysteem' gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RFI Participatory Environmental Assessment Expert - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoeren van onderzoek
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf; Regievoering en instandhouding van het Airneth netwerk - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur toezicht en handhaving - Gemeente Bergen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Internationale koeriersdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Mondzorg DJI 2021 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Meubilair Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Specialistische Ondersteuner Huisartsenzorg/Jeugd-GGZ - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Regioadviseur - Sociaal domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder