dinsdag 1 juni 2021

Nieuw meldformulier datalekken is live

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Nieuw meldformulier datalekken is live
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een nieuw meldformulier datalekken. Het nieuwe formulier maakt het voor de gebruiker makkelijker om een datalek bij de AP te melden.
Lees verder