woensdag 9 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief uitvoering motie stoppen subsidies houtige biogrondstoffen

Kamerbrief uitvoering motie stoppen subsidies houtige biogrondstoffen
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beschrijft hoe het kabinet de motie-Van Esch wil uitvoeren. Deze motie verzoekt de regering om geen subsidies voor houtige biogrondstoffen af te geven zolang het afbouwpad voor subsidies op lagetemperatuurwarmte uit houtige biogrondstoffen nog niet met de Tweede Kamer is gedeeld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Coronavirus bereikt onze winkels producten worden duurder'
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen van oud-Kamerlid Veldman (VVD) en van het Kamerlid Aartsen (VVD) over het bericht 'Coronavirus bereikt onze winkels: producten worden duurder'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen uit schriftelijk overleg Telecomraad op 4 juni 2021
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni, het verslag informele Telecomraad 7 december, het fiche Verordening Data Governance Act en het fiche Herschikking Verordening Roaming. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording kamervragen over stijgende energienota op lange termijn
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) beantwoordt vragen over de stijgende energienota op de lange termijn naar aanleiding van het bericht 'Energienota stijgt op termijn flink'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over stijging energienota door uitbreiding stroomnet
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over het bericht 'Energienota onder druk - Uitbreiding stroomnet kost 102 miljard euro'. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief bij jaarverslag 2020 WBSO
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt het verslag met de resultaten in 2020 van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 4e incidentele suppletoire EZK-begroting 2021 over tegemoetkoming vaste lasten
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over de 4e incidentele suppletoire begroting 2021 (ISB's) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de tegemoetkoming vaste lasten (TVL).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de vijfde incidentele suppletoire EZK-begroting 2021
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over de vijfde incidentele suppletoire EZK-begroting 2021inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 6e incidentele suppletoire EZK-begroting 2021
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over de 6e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor 2021. Deze begroting gaat over de voucherkredietfaciliteit en de uitvoeringskosten van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Lees verder