dinsdag 29 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over invulling motie Van der Lee / Kröger

Kamerbrief over invulling motie Van der Lee / Kröger
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over de invulling van de motie van leden Van der Lee en Kröger, waarbij gevraagd werd om inzicht in de samenhang tussen duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie en dit met behulp van de Cluster Energiestrategieën (CES'en) te betrekken bij het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding achtste jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts
Staatssecretaris Keizer informeert de Tweede Kamer over de achtste jaarrapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het gaat over de periode 1 maart 2020 tot 1 maart 2021.
Lees verder

Kamerbrief resultaten analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie
Minister Blok (EZK) deelt de resultaten van de analyse van de koplopersprogramma's uit het Klimaatakkoord Industrie met de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over winsten die worden gemaakt met publiek geld voor verduurzaming
Staatssecretaris Yeşilgöz beantwoordt vragen aan de Eerste en Tweede Kamer over de winsten die worden gemaakt met publiek geld voor verduurzaming.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over subsidies voor windmolens als winst voor ondernemers
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over berichten dat tot 50% van de overwinst van subsidies voor windmolens in de portemonnee van ondernemers verdwijnt. Het Tweede Kamerlid Mulder (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Taken-, verantwoordelijkheden- en bevoegdhedenmatrix nationale meetstandaarden
Overzicht van de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen metrologie-instituut VSL, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden.
Lees verder

Kamerbrief taakverdeling nationale meetstandaarden
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het metrologie-instituut VSL, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden.
Lees verder

Communicatieprotocol tussen VSL, EZK en Raad van deskundigen
Werkafspraken over de communicatie tussen VSL, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden.
Lees verder

Kamerbrief over monitoringsrapportage 2020 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer de monitoringsrapportage 2020 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving.
Lees verder