dinsdag 29 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Afsluiting Convenant 10PJ energiebesparing: lessen en adviezen

Afsluiting Convenant 10PJ energiebesparing: lessen en adviezen
Lessen en adviezen naar aanleiding van de monitoringsrapportage van het 'Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving'. Deze bevatte afspraken om energiebesparing bij met name huishoudens te stimuleren.
Lees verder

Kamerbrief 2e voortgangsrapportage TVL
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beschrijft de laatste ontwikkelingen in de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Lees verder

Kamerbrief reactie op motie dubbele verplichtingen bij energiecontracten
Staatssecretaris Keijzer (EZK) reageert op de motie-Futselaar. Deze motie verzoekt de regering te komen tot garanties dat de situatie dat consumenten door energieaanbieders verleid worden een contract aan te gaan zonder dat hun huidige contract ontbonden wordt zich niet meer kan voordoen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het UBO-register
Minister Hoekstra van Financiƫn biedt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over het UBO-register.
Lees verder

Kamerbrief over steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht aanpassing bonusregels Booking.com voor miljoenenbeloning top
Minister Koolmees (SZW) beantwoordt vragen over het bericht 'Booking paste bonusregels aan voor miljoenenbeloning top'. De vragen zijn gesteld door de leden Heinen en Aartsen (beiden VVD).
Lees verder

Kamerbrief toezegging uit technische briefing adviescommissie Nationaal Groeifonds
Minister Hoekstra van Financiƫn stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, een overzicht van de (volledige en voorwaardelijke) toekenningen uit het Nationaal Groeifonds die in de Voorjaarsnota 2021 zijn verwerkt. De toekenningen zijn ingedeeld in de 3 pijlers binnen het groeifonds: Kennisontwikkeling, Research & Development en Innovatie en Infrastructuur.
Lees verder

Kamerbrief over appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL
Minister Blok informeert de Tweede Kamer over de appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over wachttijd coronasteun
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over het bericht 'Ondernemer moet weer langer wachten op coronasteun; "Ik ben met stomheid geslagen"'. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder