vrijdag 7 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Tolkdiensten - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Parkeervergunningssysteem en bezoekersregeling - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inspectie persleiding Brielse Meer leiding - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bermen en ruw gras maaien 2021 in de gemeente Lochem - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Visuele en auditieve privacy - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Laden op Zon - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2028 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Levering bomen en plantmateriaal - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Zoetwaterfabriek en Collectieve zuivering - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Inspectie bomen gemeente Lelystad 2021 - 2023 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

NU CVO-NWF - Laptops ll en toebehoren - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie inspectie persleiding Brielse Meer leiding - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medische Advisering - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek...
Lees verder

NU CVO-NWF - Tablets en toebehoren - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding makelaarschap zomercampus 2021 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals en printers ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Datawarehouse Ontwikkelaar- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren van tankpassen en vullen opslagtanks en aggregaten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gegunde inhuuropdrachten via DAS HDSR 2018-2020 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur Enterprise Architect - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Strategisch Beleidsadviseur Complexe Casuïstiek - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Accountantscontrole vanaf controlejaar 2021 - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - VTH-Systeem - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen gemeente Buren - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting en rioolaanleg Paukenhof - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Total engineering Nieuwbouw Basisteambureau Weert - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

Inkoop van digitale communicatiediensten en fysieke postbezorging - GR Cocensus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Persoonlijke Gezondheidsomgeving - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31114126: het meerjarig onderhouden van het Hollandsche IJsselkeringcomplex - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2016 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Amsterdam - PHS Realisatie Reizigersemplacement Westhaven - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Sloterdijk - Realisatie PHS Haarlem Corridor - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU CSG Liudger - Laptops - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Internetinbraak - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanschaf light-sheet microscoop - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Business Intelligence Analist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

2020-030 digitaal parkeervergunningensysteem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering brandstoffen via merkonafhankelijke tankpassen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU SKOWF - Schoolmeubilair - KC Avenhorn - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de vervanging van patiënt bewakingsmonitoren UMCG inclusief centraal-posten, telemetrie en bijbehorende systemen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Adviseur Informatiebeveiliging - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herstructurering Sportpark Elsenburg - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Training Collegiale Ondersteuning & casemanagement voor beroepsrisico en Geweld Tegen Politie Ambt. - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Bodemsanering - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU SOP Stolwijk - Touchscreens - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DOS-2020-0010139 Strategisch omgevingsmanagement Circulair Zuid-Holland 2021. - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Hovenierswerkzaamheden peilscheidingsobjecten HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

NU Het Sticht - Chromebooks en toebehoren - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huur motorisch aangedreven handgereedschap, gemeente Apeldoorn, 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur van Data-specialisten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2018-0369 Reconstructie Hobbemakade - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

NU D4W - Touchscreens - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digitale Sloten ten behoeve van Nationale Opera & Ballet - Nationale Opera & Ballet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fulfilment, shipping en klantondersteuning COVID-19 sneltesten in het hoger onderwijs - SURF B.V.
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Informatie uitvraag marktconsultatie Backoffice-applicatie Sociaal Domein (Jeugdwet) - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Wapenkoffers - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Inpandige afvalinzameling Zuidas - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Europese aanbesteding reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitbreiding, Verduurzaming en Groot onderhoud Gemeentelijke Werf Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatie Kwaliteitsgestuurd Beheer - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

eHRM / PSA systeem - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-99237-20 Marktconsultatie Wmo zorgunits - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Warme dranken en automaten - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie 4 gemalen Contract 4 (DIG-11964) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2021...
Lees verder

Vertaaldienstverlening t.b.v. het Openbaar Ministerie/ de Rechtspraak - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebiedsgericht energieadvies aan huis voor wooneigenaren - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA training Omgaan met emotie en agressie (OMEA) - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Watervoerende bepakkingsmaterialen - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inspectie en preventief onderhoud van krooshekreinigers(DIG-12028) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Radiologische Dienstverlening - Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

NU RKSVDMH - Chromebooks en toebehoren - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU SKOVV - Laptops - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU SKOVV - Touchscreens en toebehoren - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Levering brandstof en/of merkonafhankelijke tankpassen gemeente Dalfsen, Hellendoorn, Noaberkracht (Dinkelland & Tubbergen), Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder