zondag 30 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
SRU-00-20-130-R01 Onderhoud drainage 2021-2024 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Laden op Zon - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide brand- en gevarenverzekering - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT Dienstverlening –   Datacenter-, Netwerk-,   Werkplekdiensten en Support - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren en uitzetten inzamel- en bewaarmiddelen - Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Payroll dienstverlening - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Cultuurtechnische machines en gereedschappen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

210003SDD Trapliften - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Design & Build VMBO Linnaeus Amsterdam - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder