zaterdag 29 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
EA Elektrotechnisch - en Werktuigbouwkundig Onderhoud - Gemeente Huizen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Theatermechanica hijsinstallaties - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2021...
Lees verder

Telefonie - IBN Kader B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(Medische) Adviezen - Gemeente Deventer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Renovatie en nieuwbouw Studentensportcentrum TU/e - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2021...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure leveren van communicatie- en vormgevingsdiensten voor de Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

e-HRM-systeem incl. salarisverwerking gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

15172 | Veiligheidsmaatregelen gebouw P te Apeldoorn - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering cryogene zuurstof en realisatie zuurstof inbreng installatie rwzi Eindhoven - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2021009 Beheer natuurgebieden gemeente Schagen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging Warmte Opwekking Installaties welzijnsgebouw en nieuwe sporthal naar duurzame installaties Waddinxveen - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zorginkoopbeleid Menzis Zorgkantoor 2019-2023 - Menzis Zorgverzekeraar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie en nieuwbouw Studentensportcentrum TU/e - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2021...
Lees verder

UVeilig.nl - website t.b.v. crisiscommunicatie - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verlenen van...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst onderhoud rioolaansluitingen 2021-2025 in de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Wet Inburgering 2021 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Laptops & Vaste ICT werkplekken - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder