vrijdag 21 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Natuurontwikkeling Rielloop en restpunten Kleine Dommel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2021...
Lees verder

Realisatie 4 gemalen Contract 4 (DIG-11964) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2021...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting Gilde Opleidingen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting COG Vallei en Gelderland-Midden - COG
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw kleedkamers Dolderse Sportclub - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van voedingsmiddelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie drukwerk belastingaanslagen en stembiljetten - Gemeente Emmen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Drukwerk en aanverwante...
Lees verder

ROK WRM Simon Stevin Kazerne Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2021...
Lees verder

Onderhoud groen buitenwegen - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Uitzendkrachten en Payroll - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Atomic Layer Deposition - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Complexe Casuïstiek en Veranderkunde - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Innovatiepartnerschap Inzameling Groente Fruit en Etensresten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding gebruikershardware - Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leerroutes nieuwe Wet Inburgering Achterhoekse gemeenten - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0315 Concessie energiesysteem Strandeiland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2021...
Lees verder

Realisatie 4 gemalen Contract 3 (DIG-11963) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur ICT-Professionals tbv de Belastingdienst - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie 4 gemalen Contract 3 (DIG-11963) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud kunstgrasvelden - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Request for Information replacement MASS radar - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Delen van radio- en...
Lees verder

Nieuwbouw HSC Zuidwolde - Perceel 1 - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw HSC Zuidwolde - Perceel 2 - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

MV electricity supply (E-boiler Diemen, Lot 3) - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Stichting QliQ Primair Onderwijs / Kindcentrum Mozaïek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Herontwikkeling zwembad De Vrijbuiter - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medische artikelen t.b.v. de bestrijding van COVID-19 t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0110 Concessie opkoopregeling fietsen van het Fietsdepot - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

rioolreiniging en -inspectie 21-24 Boxtel en Sint-Michielsgestel / Best - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 2385. traject 44 Onderhoud N786 Beekbergen - Dieren - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Verlichting Schiphol Trade Park, Deelproject Skyzone & Spark Avenue - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2021...
Lees verder

Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel casco + buitenschil - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021...
Lees verder

Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel installaties - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021...
Lees verder

HV switchgear and controlgear assemblies - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder