donderdag 20 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Nationaal openbare aanbesteding vervanging regelkasten - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

levering klein materialen, gereedschappen ed. - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Bestek 2392 N832 Well - Gameren fase 1 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware & Touchscreens t.b.v. Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) - Stichting Christelijk Onderwijs Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onnen Zuid - Wisselvernieuwing en overbelasting - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwteampartner Groot Tuighuis - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Complexe Casuïstiek en Jeugdwet/WLZ - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Servicepunt Emancipatie (SPE) - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31164067: voor het verlenen van noodsleephulp op het zuidelijke deel van de Nederlandse Noordzee ter bewaking van de scheepvaartveiligheid in dat gebied. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT hardware Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

J002-Verhuisdiensten - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder