Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Vervangen kademuren Valkenboskade deel II en IV - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-05-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Salarisadministratie en functioneel beheer Motion (Pro) - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Informatieanalist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Nerve agent antidote autoinjectors - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding MFP's gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wasserijdiensten voor medisch en laboratoriumtextiel - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie / Workshop E-voertuigen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie, onderhoud en...
Lees verder

Laden op Zon - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zaak/DMS-RMA/Integratieplatform - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Circulaire bedrijfskleding, bewassing en retourstromen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Natuurontwikkeling Rielloop en restpunten Kleine Dommel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 en verder, regio Utrecht West (open systeem van afspraken) - Gemeente Woerden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 en verder, regio Utrecht West (open systeem van afspraken) - Gemeente Woerden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Leerbedrijf in de Wijk - Zorg - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktverkenning Crisisinterventie Jeugd - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor crisismanagement
Lees verder

Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 en verder, regio Utrecht West (open systeem van afspraken) - Gemeente Woerden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Beveiliging - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 en verder, regio Utrecht West (open systeem van afspraken) - Gemeente Woerden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bouwkundig bureau - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Boomonderhoud 2021-2023 Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meerjarig onderhoud infiltratiesystemen - Gemeente Renkum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder