dinsdag 18 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Europees openbare aanbesteding E-HRM systeem met bijbehorende salarisdienstverlening - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Externe Inhuur Sociaal Domein - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van papier - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opleiding NEN 3140 en NEN 3840 - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Buitengroen- en terreinonderhoud - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kleine blusmiddelen en noodverlichting - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudsdiensten ten behoeve van ambulancevoertuigen GGD Brabant-Zuidoost - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Midden - BBV Diverse plekken Amersfoort en PON-lijn L-005245 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Omnichannel contact center oplossing - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Market consultation for a Commercial Off-the-Shelf (COTS) software solution for supporting its Value Added Tax (VAT) business processes - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Conservering BO-2 Holland - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteamovereenkomst herinrichting Reisvennestraat e.o. te Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

accountantsdiensten - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overslag, transport en verwerken restafval en GFT Achterhoekse gemeenten - ROVA Regie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Design and Build Praktijkponton DDS - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

DIGITALE MARKTONTMOETING - Warme en koude drankenvoorziening - RCC methodiek - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Selectie werken Nieuwbouw Sporthal Sportboulevard De Engh te Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ophogen en herinrichting Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-05-2021...
Lees verder

J002-Verhuisdiensten - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Plate heat exchangers for WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding touchscreens - Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Natura2000-maatregelen Oostvaardersplassen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwe Wet Inburgering – Reguliere Leerroute B1 (B1-route) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwe Wet Inburgering – Zelfredzaamheidsroute (Z-route) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwe Wet Inburgering – Reguliere Leerroute B1 (B1-route) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf tractor met grenadier - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fulfilment, shipping en klantondersteuning COVID-19 zelftesten in het hoger onderwijs - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Jeugdhulp Specialistisch 2022 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp Hoogspecialistisch 2022 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp Verblijf 2022 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder