donderdag 13 mei 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Nieuwbouw gemaal Pannerling - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Onderhoud groenvoorziening buitenterreinen - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud van 2x vrachtauto met haakarm en 3x haakarmcontainers MarEODD - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E-mail management tool - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gym- en zwemvervoer 2021 gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst levering onderdelen SW280/28 - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van...
Lees verder

Marktconsultatie Print & Mail – BCM-extern - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Multidisciplinaire advisering woningbouwstrategie gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ter beschikking stellen van geautomatiseerde en (klinisch) gevalideerde totaalsystemen in combinatie met het leveren van een zelfafnameset ten behoeve van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2334, N794, rec. Kruising Zwarteweg gem. Heerde - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OW.25901 Nieuwbouw gemalen Elahuizen en Groote Noordwolderpolder - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering laboratoriumdiensten ten behoeve van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding Behandelunits tandheelkunde - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-29834-20: Verhardingswerkzaamheden Montessoriweg en Jan Ligthartstraat - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Openbare Procedure voor de Accountantscontroles ten behoeve van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon BV - Horizon B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-L-30648-19: Europese aanbesteding straat parkeerautomaten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale postverwerking - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangingsonderhoud en levering onderdelen IBA's - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken en personeelsattenties - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trainingsprogramma Energie Transitie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme Dranken en bijbehorende Dienstverlening - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Op orde brengen Vergunningen en Tekeningen - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlenging Overeenkomst Hosting en Housing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Technisch ICT beheer ten behoeve van het Schadefonds Geweldsmisdrijven - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijland cluster 5 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijland cluster 7 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planning & Control applicatie, gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND...
Lees verder

Payroll diensten Participatiewet, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energielevering - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantscontrolediensten - Enexis - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging gunningen Q1 uit dynamisch aankoopsysteem inkoopadviesdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Eindejaarsgeschenken - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Smeerolie O-1179 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vaarland cluster 14 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 15 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 6 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 7 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 13 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-D-07656-21: Aanbesteding incasso en deurwaardersdiensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAS procedure Sociaal Wijkteam Apeldoorn (gewijzigd) - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nu CorDeo - Desktops - CorDeo Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Fotografiediensten - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Juridisch Adviseur, werkgebied Werk-, Inkomen-, Schulden- en Inburgeringsdomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Cadeauvouchers - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie (live) online en hybride event producties zowel intern als extern - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor videoconferentie
Lees verder

Verpakkingsmiddel voor Specifiek Bedrijfs- en Ziekenhuisafval - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Buitengroen- en terreinonderhoud - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NO Inhuur medior communicatieadviseur - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verbouw Kandinsky College Nijmegen - Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

22074 | Herstel breedplaatvloeren Turfmarkt 147 te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Raamovereenkomst aanleg en groenonderhoud Binnenduin - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inning, invordering en bezwaarafhandeling naheffingsaanslagen parkeerbelasting - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Duikmaterialen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanleg en onderhoud huis-, kolk- en drainage- aansluitingen ten behoeve van Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie tijdelijke vergaderlocatie Gemeenteraad Rheden - De Connectie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

Interieurarchitect Gemini - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Bouwteam aanleg F35 Centraal Station Twekkelerzoom - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Optimalisatie van inbraak en alarminstallaties - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schilderwerkzaamheden - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoor benodigdheden t.b.v. de Rechtspraak - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding 2021 Uitgebreide GevarenverzekeringNWO-I - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Media Inkoop - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren en planten van bloembollen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Strategisch Informatieadviseur - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud van hoogwerkers t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Specialist procesmanagement - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie ICT applicatie Duurzame Gebiedsontwikkeling - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ontwikkeling van...
Lees verder

Marktconsultatie Hulpverleningsvoertuigen t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering brandstof Veren GVB - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hulpverleningsvoertuigen tbv Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwe instroom Hoogspecialistische Jeugdhulp (Segment C) - Regio Westfriesland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Verkoop onder voorwaarden van gronden onder 17 te realiseren koopwoningen op de locatie L. Bogtmanstraat te Oudkarspel - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2021...
Lees verder

Klantgeleidingssysteem ten behoeve van de gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en dienstverlening Gevechtslaarzen en sokken - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding topografische -, deformatie-, tril- en profielmetingen en dataverwerking - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Landmeetkundige diensten
Lees verder

Hosting en Infrastructuur Componenten 2.0 (HIC 2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Restafval gemeente Voorschoten - Gemeente Voorschoten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering Gevechtskleding Jas en Broek NFP Green en Blue met optie NFP TAN - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Amersfoort - Levering duurzame elektriciteit 2022 - 2023 met optiejaren 2024-2025 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel en Zaltbommel - gemeente Maasdriel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhandse gunning opdracht Architectuurtool - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Informatiesessie Inkoop Wmo-maatwerkondersteuning buitengebieden Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke...
Lees verder

Marktconsultatie FMIS - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Woningaanpassingen - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beheer en doorontwikkeling websites - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

Raamovereenkomst Fotografie en video - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-W-01770-21: Raamovereenkomst bestratingen, graven proefsleuven en containerisatie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31167021: Zware bergingen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren en plaatsen van container behuizing voor GFT minicontainers - Gemeente Ouder-Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Markconsultatie Webinformatiesystemen en portalen GBLT - GBLT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Raamovereenkomst Documentatiediensten - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Postweg – Vuurtorenweg/Molenlaan te Texel - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32, Kop van...
Lees verder

RFI Virtual communications trainer - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL |...
Lees verder

2e lijns ondersteuning bij verduurzaming koopwoningen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Internationale zakenreizen en overige dienstverlening - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 en verder, regio Utrecht West (open systeem van afspraken) - Gemeente Woerden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Android Devices & Accessoires (inclusief optionele diensten) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Laptops & Vaste ICT werkplekken - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 en verder, regio Utrecht West (open systeem van afspraken) - Gemeente Woerden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31164795: Risicogestuurd onderhoud voor de vaartuigen uit de RWS 70-serie - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder