vrijdag 21 mei 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over biomassacentrales in kastuinbouwg...

Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over biomassacentrales in kastuinbouwgebieden
Minister Van 't Wout (EZK) beantwoordt vragen over biomassacentrales bij kastuinbouwgebieden. De vragen zijn gesteld door het lid Van Raan (PvdD).
Lees verder

Kamerbrief over actuele cijfers handel met Verenigd Koninkrijk in 2020 en eerste kwartaal 2021
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de actuele cijfers van de handel met het Verenigd Koninkrijk (VK) in 2020 en het eerste kwartaal van 2021.
Lees verder

Kamerbrief over EU-wetgevingsoverzicht en EU-raadplegingen
Minister Van 't Wout (EZK) stuurt de rapportage van de lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode januari tot en met maart 2021 op het terrein van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

EU-wetgevingsonderhandelingen EZK Kwartaalrapportage januari-maart 2021
Rapportage overzicht van de EU-wetgevingsonderhandelingen EZK over het kwartaal januari-maart 2021.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over Kinderklimaatakkoord
Minister Van 't Wout (EZK)  stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het Kinderklimaatakkoord.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over vertragingen bij de herbeoordeling van TVL-aanvragen
Staatssecretaris Keijzer geeft een reactie op Kamervragen over vertragingen bij de herbeoordeling van TVL-aanvragen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen 'Gronings restaurant met eigen bezorgdienst krijgt minder steun'
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over 'Gronings restaurant met eigen bezorgdienst krijgt minder steun'.
Lees verder

Kamerbrief over Geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni 2021
Staatssecretaris Keijzer informeert de Eerste Kamer over geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni 2021.
Lees verder

Kamerbrief Geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni 2021
Staatssecretaris Keijzer informeert Tweede Kamer over de geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni 2021.
Lees verder