maandag 3 mei 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over risicoregelingen inzake corona en ondernemers

Kamerbrief over risicoregelingen inzake corona en ondernemers
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid over de regelingen Garantie Ondernemingsfinanciering corona, Klein Krediet corona en Corona overbruggingskredieten Qredits. Een gelijke brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Toetsingkader Risicoregeling Rijksoverheid over overbruggingskredieten via Qredits
Om starters en kleine ondernemers te voorzien van overbruggingskredieten heeft het Kabinet corona overbruggingskredieten via Qredits (Stichting voor microfinanciering) tot stand gebracht. Deze regeling is opgehoogd.
Lees verder

Toetsingkader Risicoregeling Rijksoverheid over regeling Garantie Ondernemingsfinanciering
De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verruimd. Via deze regeling kunnen banken een Staatsgarantie krijgen. Dit vergroot voor banken de mogelijkheden om aan Nederlandse bedrijven geld te lenen.
Lees verder

Toetsingkader Risicoregeling Rijksoverheid over Kleine Kredieten Corona garantieregeling
De Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) wordt verlengd. Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk kleine ondernemingen te bereiken die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsbehoeftes hebben. Deze groep ondernemingen komt normaal gesproken niet of nauwelijks in aanmerking voor kredietfinanciering.
Lees verder

Kamerbrief over wijziging Nationaal Frequentie Plan wegens verdeling 3,5 GHz-band
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over wijziging van het Nationaal Frequentie Plan (NFP) in verband met de verdeling van de 3,5 GHz-band.
Lees verder

Kamerbrief Raadspositie Brexit Adjustment Reserve
Minister Blok (BZ) en staatssecretaris Keijzer (EZK) informeren de Tweede Kamer over de Raadspositie Brexit Adjustment Reserve (BAR-verordening).
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over biomassacentrales bij kastuinbouwgebieden
Minister van 't Wout (EZK) informeert de tweede Kamer over uitstel beantwoording vragen over biomassacentrales bij kastuinbouwgebieden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt, mede namens Minister van Engelshoven (OC&W), kamervragen over de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19. De kamervragen zijn gesteld door de leden van de fracties van GroenLinks en PvdA.
Lees verder

Kamerbrief over waardevermeerderingsregeling woningen gaswinning Groningenveld
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld.
Lees verder