dinsdag 6 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Ontwikkelen, produceren en leveren van RDW On Board Units (ROBU's) - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering en support PKI appliances - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie, beheer, onderhoud en doorontwikkeling externe en interne websites inclusief inrichting en levering CMS op basis van Best Value - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en support IAM compliant Document Management Systeem (hernieuwd) - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CVO-AV Bouwprojectmanagement - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Validatie en reparatie zuurkasten - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Boomonderhoud - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder