vrijdag 23 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

AI 2019-0208 Revitalisering parkeergarages Hoptille en Haardstee - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Tractor met maaiarm (werkarm) - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Workspace Management Inschrijvingsfase - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en implementatie Personeels- informatiesysteem e-HRM - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaionderhoud bermen en watergangen 2021-2025 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten Gemeente Aalten 2021-2024 - gemeente Aalten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Schuimblusvoertuig - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NO inhuur adviseur recruitment - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn Europees openbare aanbesteding rioolreiniging en inspectie 2021-2024 - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NO inhuur Projectadviseur Kabels en Leidingen (K&L) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren, keuren, repareren en onderhouden van inventarisstukken - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Telecommunicatie Netwerken - Afmelden gegunde opdrachten - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109076 Marktdialoog Groen & Grijs - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vaste en mobiele telecommunicatie diensten - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering werkzaamheden Natte Natuur Parel de Utrecht - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021...
Lees verder

Bestek 2395 Vervanging VRI 177 Incl. 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst betreffende Wisselonderdelen type 1 op 34,7 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

optimalisering websites (uniformering CMS) - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Communicatie-...
Lees verder

Bestek 2018-19; Woonrijp maken De Streek fase 3 - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Bestek 2018-25; Bruggen De Streek fase 3 - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

NO inhuur manager projectbeheersing DIV project innovatieversneller - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering ICT Hardware - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

jurist secretariaat commissie bezwaarschriften grondgebied - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Integraal bedrijfsvoeringssysteem obv SaaS - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0315 Concessie energiesysteem Strandeiland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Marktconsultatie Voertuig navigatiesysteem - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen gasturbine slibdrooginstallatie (SDI) Beverwijk HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Research Innovatie ten behoeve van Operations Research (TRIO) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderzoek Zwarte Wieken Windturbines - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Winsum - Realisatie aanleg onderdoorgang - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

E159 ROVK Oppervlakbehandelingen & Markeringen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding catering - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot onderhoud Peelkanalen - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Aanbesteding warme dranken automaten - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Backscattervan - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare procedure voor leveringen NEN-EN 590 Diesel ten behoeve van de Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst persleidingen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanpak Invasieve Exoten - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuw compute en storage platform gemeente Delft. - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31096659: A6 Almere Havendreef – Almere buiten-Oost - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2015 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerken GFT OLAZ - Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Erkenningsregeling voor levering Actief Kool - N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: | CPV: Nieuwe...
Lees verder

Beeldende therapie - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior projectleider integrale wijkaanpak - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vormgevingsdiensten ten behoeve van Belastingdienst, Douane en Toeslagen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Techniek, Energie en Veiligheid voor technisch advies - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het ontwikkelen, hosten, implementeren en beheren van MediaMasters - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst 1735 Leveren bebording 2021-2025 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Techniek, Energie en Veiligheid voor operationeel personeel - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herontwikkeling Dulon College Ede tot een energieneutrale unilocatie - COG
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Arbo IT software pakketten NWO-I - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

31166516: Reconstructie Knooppunt De Nieuwe Meer - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Diverse tolkdiensten ten behoeve van de Raad voor Rechtsbijstand - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROK WRM Simon Stevin Kazerne Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Levering kunststof afrasteringspalen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Softwarebroker - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering PVC rioleringsmateriaal - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Ongediertebestrijding en dieptereiniging - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Levering en plaatsing Wayfinding Amsterdamse metronet - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Medicatie en Farmaceutische zorg t.b.v. het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WAN verbindingen - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst Mobiele slibontwateringsinstallaties WSHD 2021-2024 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Substation Automation Systems – SAS - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

21568 Inspectie, keuren en onderhoudswerkzaamheden aan noodstroomaggregaten inclusief van toepassing zijnde brandstofinstallaties en no-break installaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior adviseur Milieuvergunning (16-36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

N264 Herinrichting kom Sint Hubert - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Wmo woonvoorzieningen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

EA Meubilair Stichting Ultiem - Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Grid Control Platform - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Deelgebiedsuitwerkingen herstelprogramma's bossen en heide-stuifzanden Veluwe - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie HWBP WL - Kostenmanagement, System Engineering en realisatiecontract UAV-GC, Integrale veiligheid en auditen - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Auditdiensten
Lees verder

Europese aanbesteding voor het afvoeren en de verwerking van rijksafval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Workspace Management - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

190146SDD – Inkoop Inburgeringsaanbod B1 en Z-routes - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Inrichten van milieustraten, containertransport en verwerken van grof afval GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MSP dienstverlening "Aanbesteding ter beschikkingstelling van tijdelijk extern personeel, de inzet van ZZP'ers en algemene MSP dienstverlening 2021 e.v." - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Managed hosting van Webapplicaties t.b.v. DICTU - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzameling en verwerking van Klein Chemisch Afval GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeentelijke collectieve zorgverzekering minima (gemeentepolis) - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerking van groenafval GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling en verwerking van Oud Papier en Karton GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling en verwerking van glas GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling en verwerking van luiers en incontinentiemateriaal GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van inzamelmiddelen voor GFT, GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van tariefzakken, PMD zakken en luierzakken GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cultuur en gedrag advies en ondersteuning - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder