zondag 18 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Projectleider actieagenda vrouwenopvang - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder