zondag 11 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

VNGR - Lead Enterprise Architect - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Flexibele schil Afvalbeheer - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder