donderdag 1 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Pilot inventarisatie behoefte instroom - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Elektrotechnische werkzaamheden - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

(Bulk)levering brandstoffen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Technisch bedienpaneel t.b.v. operatiekamers - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Leuningen & Sierhekwerken - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31164965 Samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) Ingenieursdiensten - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doorontwikkeling Nu Niet Zwanger - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Wmo- en leerlingenvervoer 2021 - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoorartikelen en (Covid 19-)hygiënemiddelen, diverse gemeenten Stedendriehoek 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bellows ETpathfinder - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o. - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2021...
Lees verder

Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing - Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag te Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inburgering 14 Twentse gemeenten: B1-route - Gemeente Enschede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

41.2021 aanbestedingsadviseur werken - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing. - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwteam transformatie regiokantoor naar vakschool ET&O en HSE exameninstelling - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

Meubilair - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Nieuwe instroom Hulp bij het Huishouden, bestuurlijk aanbesteding - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en onderhoud van meubilair Hogeschool Inholland - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AFB2019-140245 Meerjarig Onderhoud parkeergarages, parkeerterreinen en fietsenstallingen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2021...
Lees verder

Uitvoeren van next- en third generation sequencing - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing Noorderpoort - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering ondergrondse containers t.b.v. gemeente Tynaarloo - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0030 Realisatie Stadsboerderij Rembrandtpark - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

LED - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 1: Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICP Oxide etcher - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 2: Langdurige dagbehandeling of -besteding - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3a: Jeugd GGZ (Vrijgevestigden) volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3b: Jeugd GGZ (Instellingen) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4a en 4b: Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Persoonlijke verzorging en Vaktherapie - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie Van Kinsbergenbrug Den Helder - N.V. Port of Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4c tot en met 4e: Gezinsbegeleiding en -behandeling: FACT, MST, MDFT volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31166144: Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland (VBA) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding huren en onderhouden van multifunctionals - Terra
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Parkeerbeheer en Geldstromen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31166981: Variantenstudie Prins Willem Alexander-sluis - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Leveren van Bomen en Heesters, gemeente Berkelland 2020 - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225,...
Lees verder

Ingenieursdiensten 2021 - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Luchtfoto's gemeente Venlo 2021 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Financieel en P2P systeem - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Klein- en groot onderhoud asfalt SED 2021-2025 - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Bedrijfswagens - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toekomstbestendige archiefoplossing en enterprise search - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding zestig (60) behandelbanken - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische...
Lees verder

Europese aanbesteding WiFi infrastructuur en dienstverlening Willibrord Stichting - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie inzameling en verwerking e-waste - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afvalverzameling en –verwerking
Lees verder

Marktconsultatie Cateringdienstverlening FMH II - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Landelijk - Machine-2-Machine (M2M) mobiele connectiviteit - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medewerker Serviceteam - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitzenden, payrollen en detacheren - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afzet en verwerking van groenafval / vrijkomend groen HDSR 2021-2025 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

19078492 - Concurrent Design Facility - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2020-31: Marktconsultatie Ingenieursdiensten t.b.v. Project Bediening en Besturing Maasobjecten MB 2.0 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting Korte haven e.o. te Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2021...
Lees verder

Senior Communicatieadviseur Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Overeenkomsten Leermiddelen - Stichting Koraal Groep Bestuurscentrum L
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

HVC-Sludge drying installation Alkmaar - N.V. HVC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2021...
Lees verder

Marktconsultatie Uitrukkleding - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur ICT-specialisten UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

I&W EA Rijksbrede Aanbesteding Inkoopadvies en Contract- en Leveranciersmanagement - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Externe Inhuur Sociaal Domein - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Verbouw Winkler Prins - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vernieuwbouw Winkler Prins, perceel 2 - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie Erasmus MC Eread-laag - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Groot onderhoud verhardingen 2021-2024 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Liquefiers, purifier and accessories - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigingsdiensten Rd4 - acceptatie en verwerking van A/B-hout - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Crashtenders - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

I&W EA Rijksbrede Aanbesteding Auditdiensten 2021 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Media inkoopbureau - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laboratory Line for Unidirectional Thermoplastic Tape Impregnation - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OW.33301/2H Aanpassing Energielijn RWZI Leeuwarden - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021...
Lees verder

(20077-7) Onderhoud groen Nuth en Grijzegrubben - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

(20077-8) Onderhoud sportvelden gemeente Beekdaelen - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

(20077-9) Onderhoud Bomen gemeente Beekdaelen - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Zeewolde Strategisch Adviseur WMO - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervoer op maat - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Elektronische Leeromgeving (ELO) Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verwerking reststromen en KCA milieustraten deelnemende Drentse gemeenten - N.V. Area Reiniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountancydiensten - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rioolvervanging en herinrichting Vogelbuurt, Korte Akkeren - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2021...
Lees verder

Levering decanters svb Sluisjesdijk - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Inkoop Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Segment 3B BSO+ - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

NO Geotechnische Diensten GMO toevoerboezem Hardinxveld - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

I&W EA Rijksbrede Aanbesteding Interim-Management en Organisatieadvies - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie IT diensten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

VNG - Adviseur naleving Wet Inburgering - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 8: Consultatie tarieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Raamovereenkomst voor werken in/aan het AmsterdamUMC - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installatiewerkzaamheden in de...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0182 Ecologische Monitoring en Inspectie (M&I) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0118 Maaiveldinrichting Centrumgebied Nieuw West Fase 1 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder