maandag 26 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbieding antwoorden op Kamervragen over Energieraad 22 april 2021

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over Energieraad 22 april 2021
Minister Van 't Wout stuurt de antwoorden op vragen over de Energieraad van 22 april 2021.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Energieraad 22 april 2021
Minister Van 't Wout reageert op vragen en opmerkingen over de Energieraad van 22 april 2021.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over uitvoeringsproblemen steunpakket
Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen en opmerkingen over problemen bij de uitvoering van ondersteuningsregelingen voor ondernemers.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen uit schriftelijk overleg Mijnbouw/Groningen 19 februari 2021
Minister Van 't Wout reageert op vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg Mijnbouw/Groningen van 19 februari 2021.
Lees verder

Kamerbrief over gevolgen controversieel verklaren Expression of Principles met Tata Steel
Minister Van 't Wout geeft aan wat de gevolgen zijn van het controversieel verklaren van de Expression of Principles die hij met Tata Steel Nederland ondertekend heeft.
Lees verder

Kamerbrief over contouren ODE-compensatieregeling industrie en glastuinbouw
Minister Van 't Wout en minister Schouten informeren de Tweede Kamer over Contouren ODE-compensatieregeling (Opslag Duurzame Energie) industrie en glastuinbouw.
Lees verder

Aanbieding IBO Financiering Energietransitie
Minister Van 't Wout stuurt het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Financiering Energietransitie.
Lees verder

IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling
Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) bekijkt de financiering van de energietransitie vanuit het perspectief van de eindgebruikers: welke kosten zien zij op zich afkomen de komende jaren, hoe kunnen deze lager en hoe kunnen deze (anders) verdeeld worden?
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over kosten uitbreiding stroomnet
Minister Van 't Wout meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Energienota onder druk - Uitbreiding stroomnet kost 102 miljard euro' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder