woensdag 21 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over klimaattop VS

Beantwoording Kamervragen over klimaattop VS
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over het bericht dat Nederland niet is uitgenodigd voor de door de Verenigde Staten (VS) georganiseerde klimaattop.
Lees verder

Kamerbrief over Fieldlab-evenement van Radio 538
Staatssecretaris Keijzer en minister Van Engelshoven sturen de Tweede Kamer een afschrift van de reactie op de brief van de burgemeester van Breda met betrekking tot het Fieldlab-evenement Radio 538 festival.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de enorme ambities van Vermilion
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over de enorme ambities van Vermilion; een winningsplan waarmee het 11,5 miljard kuub extra gas uit de grond wil halen onder Burgum.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over over het artikel 'Een windcoöperatie in een neoliberale wereld. Het grootkapitaal duwt een burgerinitiatief de markt uit'
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over het artikel 'Een windcoöperatie in een neoliberale wereld. Het grootkapitaal duwt een burgerinitiatief de markt uit'. De gestelde driewekentermijn voor beantwoording kan niet worden gehaald. De beantwoording zal zo spoedig mogelijk worden verzonden.
Lees verder

Kamerbrief reactie op motie kredietverlening mkb
Staatssecretaris Keijzer reageert op de motie-Amhaouch. Deze motie verzoekt de regering om de kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine familiebedrijven te versterken, tegen lage administratieve lasten en in de regio georganiseerd.
Lees verder

Regeling verlenging Groeifaciliteit
Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de verlenging van de subsidiemodule Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers (Groeifaciliteit).
Lees verder

Kamerbrief verlenging subsidiemodule Groeifaciliteit
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen verlenging van de subsidiemodule Groeifaciliteit.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht Nederland nog steeds claimparadijs voor brievenbusfirma's
Minister Kaag beantwoordt vragen over het bericht dat Nederland nog steeds een claimparadijs is voor brievenbusfirma's.
Lees verder

Beantwoording vragen over hoe baggeraars zich verweren tegen Chinese concurrentie
Lees verder