vrijdag 2 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Toetsingskader voucherkredietfaciliteit

Toetsingskader voucherkredietfaciliteit
Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid
Lees verder

Kamerbrief over voucherkredietfaciliteit
Staatssecretaris Keijzer schrijft een brief over de voucherkredietfaciliteit.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de GO-regeling
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid aan, inzake de verlenging van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).
Lees verder

Aanbieding Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering
Staatssecretaris Keijzer biedt de Eerste Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid aan, inzake de verlenging van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over strategische afhankelijkheden in energie-domein
Aanbiedingsbrief van minister Blok en minister Van 't Wout bij de antwoorden op schriftelijke vragen over de brief van beide ministers over strategische afhankelijkheden in het energie-domein.
Lees verder

Verslag schriftelijk overleg inzake strategische afhankelijkheden in het energie-domein
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012
Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012. De wijziging is nodig vanwege de implementatie in Nederlandse wetgeving van de Europese Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012
Minister Van 't Wout biedt de Nota naar aanleiding van het verslag aan bij een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012. De wijziging is nodig vanwege de implementatie in Nederlandse wetgeving van de Europese Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU.
Lees verder

Kamerbrief met memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet windenergie op zee
Minister Van 't Wout biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord aan inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee).
Lees verder