maandag 12 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Expertrapporten eerste beoordelingsronde 2021 ...

Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Expertrapporten eerste beoordelingsronde 2021 - kennisontwikkeling
Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Expertrapporten eerste beoordelingsronde 2021 - kennisontwikkeling
Lees verder

Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Expertrapporten eerste beoordelingsronde 2021 - R&D&I
Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Expertrapporten eerste beoordelingsronde 2021 - R&D&I
Lees verder

CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds
Advies van het Centraal Planbureau dat door de Adviescommissie Nationaal Groeiplan is meegenomen in haar beoordeling.
Lees verder

Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Expertrapporten eerste beoordelingsronde 2021 - infrastructuur
Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Expertrapporten eerste beoordelingsronde 2021 - infrastructuur
Lees verder

Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Rapport eerste beoordelingsronde
Rapport eerste beoordelingsronde van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds
Lees verder

Aanbieding agenda informele videoconferentie energieministers 22 april 2021
Minister Van 't Wout stuurt de agenda van de informele videoconferentie van energieministers op 22 april 2021. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief over nieuw vergunningsbesluit voor concentratie PostNL - Sandd
Met deze brief informeer ik uw Kamer dat ik een nieuw vergunningsbesluit heb genomen voor de concentratie van PostNL met Sandd. Onderstaand zet ik mijn afwegingen verkort uiteen. Voor een volledige beschrijving verwijs ik naar het openbare vergunningsbesluit dat zo spoedig mogelijk aan uw Kamer zal worden verzonden nadat bedrijfsvertrouwelijke informatie uit het besluit is verwijderd. Tenslotte zal ik ook ingaan op enkele aankomende trajecten op de postmarkt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat Huawei investeert in technologie voor etnische profilering Oeigoeren
Minister Kaag beantwoordt vragen over het bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van Oeigoeren.
Lees verder

Aanbiedingsbrief en verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 22 maart 2021
Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de Eerste Kamer het verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen aan die, via videoconferentie, op 22 maart 2021 plaatsvond. Daarenboven informeert zij de Eerste Kamer over het mandaat dat in de Raad is bereikt om onderhandelingen met het Europees Parlement omtrent de modernisering van de Europese ePrivacy regels op te starten.
Lees verder