maandag 12 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief met reactie op briefadvies AWTI Nationaal Groeifonds

Kamerbrief met reactie op briefadvies AWTI Nationaal Groeifonds
Minister van 't Wout reageert op het briefadvies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie over van het Nationaal Groeifonds.
Lees verder

Kamerbrief over bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds
De minister informeert de Eerste en Tweede Kamer over de uitkomst van de eerste ronde investeringen van het Nationaal Groeifonds.
Lees verder

Bijlage: Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1)
Bijlage bij de brief waarin de minister de Kamers informeert over de uitkomst van de eerste ronde investeringen van het Nationaal Groeifonds
Lees verder

Evaluatie ODE: Doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling
Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ODE-heffing in de periode 2013-2020. ODE staat voor Opslag Duurzame Energie.
Lees verder

Toekomstverkenning ODE
Ambtelijke verkenning van knelpunten die voortvloeien uit het oorspronkelijke doel van de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de randvoorwaarden die aan de ODE gekoppeld zijn in de loop der jaren.
Lees verder

Kamerbrief rapporten evaluatie en toekomstverkenning Opslag Duurzame Energie
Minister Van 't Wout biedt de eindrapporten aan van de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE).
Lees verder

Kamerbrief over voorkeur voor toekomstig windpark ten noorden van Waddenzee
Minister Van 't Wout stuurt een brief vanwege vragen van Tweede-Kamerleden tijdens een wetgevingsoverleg op 1 februari 2021 over het zogenoemde voorkeursalternatief voor een (stroom)kabelverbinding vanaf een toekomstig windpark ten noorden van de Waddenzee naar het landelijk hoogspanningsnet (tracé Eemshaven-west).
Lees verder

Afschrift brief aan betrokken gemeenten vanwege toekomstig windpark ten noorden van Waddenzee
Afschrift van de brief van minister Van 't Wout aan de colleges van burgemeester en wethouders van diverse noord-Nederlandse gemeenten vanwege het zogenoemde voorkeursalternatief voor een (stroom)kabelverbinding vanaf een toekomstig windpark ten noorden van de Waddenzee naar het landelijk hoogspanningsnet (tracé Eemshaven-west).
Lees verder

Agenda informele videoconferentie energieministers 22 april 2021
Minister Van 't Wout beschrijft de onderwerpen op de agenda van de informele videoconferentie van energieministers op 22 april 2021.
Lees verder