vrijdag 2 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Betalingsovereenkomst aardbevingsbestendige infrastructuur

Betalingsovereenkomst aardbevingsbestendige infrastructuur
Overeenkomst tussen de Staat en NAM over het betalen van de kosten die voortkomen uit de Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen.
Lees verder

2e overeenkomst tot wijziging van de 'Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken'
Overeenkomst tussen de Staat en NAM over verlenging van de looptijd van de overeenkomst 'Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken' tot 1 juli 2020.
Lees verder

3e overeenkomst tot wijziging van de 'Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken'
Overeenkomst tussen de Staat en NAM over verlenging van de looptijd van de overeenkomst 'Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken' tot 1 oktober 2020.
Lees verder

Beantwoording vragen over de duurzaamheid van houtige biomassa
Minister Van 't Wout beantwoordt Kamervragen over de duurzaamheid van houtige biomassa.
Lees verder

Kamerbrief advies voor internationale commissie biomassa en verhouding tot bestaande commissies
Minister Van 't Wout doet zijn toezegging gestand om te bezien hoe het voorstel van de Sociaal-Economische Raad voor een internationale wetenschappelijke commissie voor biomassa zich verhoudt tot andere, al bestaande internationale commissies en gremia.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op verzoek over oprichting beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. in de wacht
Minister Van 't Wout reageert op het verzoek van de Voorzitter van de Tweede Kamer, dat zij deed namens de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, om geen onomkeerbare stappen te nemen in de oprichting van de beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij rapportage over knelpunten in referentiesystematiek van TVL
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Keijzer bij de rapportage "Ondernemingen die knelpunten ervaren met de referentiesystematiek bij de TVL" (Tegemoetkoming Vaste Lasten). De rapportage geeft inzicht in de problematiek rondom de referentiesystematiek en de gevolgen die dat kan hebben voor ondernemers.
Lees verder

Beantwoording vragen over het ondersteunen van startups en innovatieve scale-ups met een diversiteitsoogmerk
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het ondersteunen van startups en innovatieve scale-ups met een diversiteitsoogmerk.
Lees verder

Beantwoording vragen over seizoenondernemers in de TVL
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over seizoenondernemers binnen de TVL.
Lees verder