dinsdag 9 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Notuleerdienst voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Verkeers- en straatnaamborden Noardeast-Fryslan & Dantumadiel - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam sloop en nieuwbouw MKC Houtwijk te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Senior Vergunningverlener - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Senior Communicatie Adviseur Rainlevelr - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Vergunningverlener - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afvalmanagement 2021-2025 - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Strategisch Regisseur Organisatieontwikkeling - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur personeel - Stichting Ronduit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien natte natuurgraslanden Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vernieuwbouw onderwijshuisvesting - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

"Wegen naar werk" - Re-integratie instrumenten 2021-2025 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur expertise Vastgoed, planeconomie en gebiedsontwikkeling - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Uitbesteden technische audits - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Meet- en...
Lees verder

Bestuurlijke aanbesteding Huishoudelijke hulp - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur personeel Veilig Thuis Gelderland-Midden, Veilig Thuis Kennemerland en Veilig Thuis GGD Gelderland Zuid. - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitmaaien watergangen - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SHIFT - EA Planning personeel (Advanced Planning & Scheduling) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderwijsondersteuning Applicatie - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EBN Cyber Security diensten - EBN B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Managed Service Provider voor elf aanbestedende diensten in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland-Zuid - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Twee uitzendbureaus voor veertien aanbestedende diensten in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland-Zuid - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie openbaar vervoer in Zeeland - Provincie Zeeland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Motorvoertuigen voor...
Lees verder

Inhuur Boa's ten behoeve van het vrachtauto parkeren gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Audio Visuele middelen Provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Extern opleiden Treinverkeersleiders - ProRail B.V.
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Toezichthouder installaties t.b.v. uitbreiding campus Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Lubricating grease, roller bearing met NATO-code G-421 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessments Veiligheidsregio Hollands Midden - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Huisvuil- en grofvuilinzameling mei 2021 e.v. - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

WFRL-11-17847 Smartphones - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Kogel- en steekwerende veiligheidsvesten - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats...
Lees verder

Europese aanbesteding voor onderhoud, reparatie en vervanging van zonweringen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dagelijks onderhoud Openbare Ruimte - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo-begeleiding voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Leveren van Videobeelden ten behoeven van verkeersinformatie - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Basis Erkenning Regio Amersfoort 2019 - Sociaal Domein - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud kleine brandblusmiddelen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Software Sociaal Domein - Gemeente Geldrop-Mierlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Prefab Netstations / LS-rekken en stroken - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Fluorescentie en Brightfield scanner - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw overdekt zwembad De Vijfsprong Rucphen - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Circulair Water Lelystad Airport Businesspark - Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Aankondiging van een publiekrechtelijke vergunningverlening - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

AT-2021-08: Marktconsultatie PPO productielijn stormvloedkeringen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Standaard Assessments en Inhuur Selectiepsychologen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Centraal leeraanbod Gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Standaard Ontwikkel- en Potentieel assessments (Perceel 2) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veranderopgave Inburgering (2020-312) - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

C010 - Drukwerk - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Sanitaire hulpmiddelen, MijnGemeenteDichtbij - MijnGemeenteDichtbij
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ad-hoc bedbewaking en Ad-hoc surveillancediensten UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA HI-vis Motorkleding (textiel) ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee (KMar) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opleidingen, trainingen en controle middelen BHV & EHBO - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie 'Schoonmaak en aanverwante dienstverlening' - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Schoonmaken van scholen
Lees verder

Aanbesteding Cruquiusbrug - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A01.15 2020 Raamovereenkomst inhuur consulenten sociaal domein DZB Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaak gymzalen en sporthal - Gemeente Best
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Elektriciteit - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de levering van motorbrandstof voor de Gemeente Borsele - Gemeente Borsele
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie gistingsinstallatie Echten veilig en duurzaam - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van...
Lees verder

AI 2019-0476 Design & Construct van Brug 2125 tussen Centrum- en Strandeiland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Omgevingswet Plan Software en Regelbeheer Software - IJsselgemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

1-L-13649-20: Levering van dooimiddelen ten behoeve van gladheidsbeheersing - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren, gebruiksklaar opleveren en onderhouden van interactieve touchscreens - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie en onderhoud liftinstallaties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen...
Lees verder

Media Monitoring Tool - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Medisch Personeel - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

UMCG - Realisatie Nieuwbouw UCP - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren schuifafsluiters en appendages - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Assessment tests - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Applicatie Werk & Inkomen (W&I) - ISHW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Maaibestek (gazon) - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele middelen Provinciale Staten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en onderhoud twee kipper- kraanwagens - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Elektrotechnisch - en Werktuigbouwkundig Onderhoud - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Softwareapplicatie Leerlingsbasisadministratie en Leerlingenvervoer - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL23 |...
Lees verder

Strategisch huisvestingadvies - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grondwatermonitoring - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Secondary School - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energielevering - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software Reseller - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer Dorpsbossen - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding HR Oplossing t.b.v. Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak Alkmaar Sport - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer van een financiële SaaS-applicatie - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanmelding Groslijst Evenementen - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2023 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Onderhoud en Oplossen van Storingen van de Perimeterbeveiliging van Penitentiaire Inrichtingen 2022-2025 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Modules Landelijk Digitaal Platform - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Coördinator (16 - 24 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur A Archeologie op de afdeling Expertise & Advies - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tramproject (Korte) ’s-Gravesandestraat – Sarphatistraat - Oosterpark - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder