dinsdag 30 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EA Onderwijs lespakket voor Albero, stichting voor openbaar en christelijk onderwijs op de Bevelanden - Alpha Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Oost - FIS studie verkenningsfase Elektrificatie Zutphen-Hengelo en Almelo-Mariënberg - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitzenden en payrolling - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31156679: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Overijssel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure:...
Lees verder

Hyperion Imaging System - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

1-W-21626-20: realiseren van nieuwbouw van onderwijs- en sportvoorzieningen aan de Argonautenweg 53-55, Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-05-2021...
Lees verder

Straatreiniging en onkruidbeheersing op verhardingen - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31163377: raamovereenkomst uitvoeren werktuigbouwkundige werken in het natte beheersgebied in de Zuidwestelijke Delta van Rijkswaterstaat Zee en Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitalisering Parkeervergunningen - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ABG 151 Opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan, (plan dragende) vergunningen en integrale wegontwerp van de voorkeursvariant 'Alternatief Bestaande Route' - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Broker dienstverlening inhuur personeel - N.V. Economische Impuls Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Lead auditor - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Glasbewassing - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdienstverlening Gemeenteraad van de gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterschap Aa en Maas - Calamiteitenovereenkomst Transportleidingen - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA postdiensten regionaal - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie - Nieuw Haags Bibliotheeksysteem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering leer management systeem (LMS) - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vooraankondiging Marktconsultatie "Duurzaam Asfaltonderhoud A326" - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wegenonderhoud
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Binnenlandse Koeriers- en Transportdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2362 N346 Schakel Achterhoek - A1 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie IKC Van Speyk - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zaakgericht registreren - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud nieuw kantoormeubilair gemeentehuis Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cateringvoorziening (Horeca-uitgifte, Banqueting en Vending) Albeda 2020 SAS-procedure - Stichting Albeda
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Lease, aanschaf & onderhoud (elektrische) vrachtwagens - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie, vervanging en onderhoud observatiecamera's - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Informatie modellering - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten in verband met...
Lees verder

17322-62 Veiligheidsdeskundige Roggebot - Kampen - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

17322-62 Communicatieadviseurs Roggebot - Kampen - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Basisdienstverlening Arbodiensten Albeda 2020 SAS-procedure - Stichting Albeda
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van ICT hardware Atlas College voor het onderwijs - Stichting Atlas College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor diensten van Coaches & Experts - Stichting JOGG
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Dieptereiniging ICT-hardware - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Asbestadviesdiensten Rijksvastgoedbedrijf 2022-2026 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Printdienstverlening - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MC Sortering en verwerking huishoudelijk textiel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Textielafval
Lees verder

Amersfoort - Wisselvernieuwing Amersfoort Oost L-005175 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Parkeermanagementsysteem Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Marktconsultatie Regie Flexvervoer - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

online streamingdiensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Onderhoud bedrijfsvoeringssysteem (SCADA) - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU RIJ - Installatietechnisch adviseur update V39 - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

I&V13-2021 Vervanging verkeersregelinstallaties N256 Deltaweg Goes en N256 Noordlangeweg Colijnsplaat - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Afzet baggerspecie 2021 e.v. - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancy Vught Boekjaar 2021-2026 - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Complexe Zorgvragen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorbenodigdheden - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU D4W - Tablets - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Delta - Administratie - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Zaaksysteem (met geïntegreerd DMS en RMA) - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU D4W - Desktops - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herontwikkeling azc Almelo - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst betreffende Wisselonderdelen type 1 op 34,7 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huisvesting faculteit Rechtsgeleerdheid te Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NOORD-NEDERLAND NL1,...
Lees verder

EA Flexibele endoscopen en apparatuur tbv MDL en Longziekten - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Erkenning GROND'G - GROND'G
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV: Aanleg...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering (school)meubilair middels raamovereenkomst met minicompetitie voor Scholengroep OPRON - Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31127077 Aanleg N33 Marktdialoog - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 |...
Lees verder

Landelijk - Psychologische veiligheidskeuringen en assessments - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Architectenselectie nieuwbouwproject Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leer- en ontwikkelactiviteiten - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31166906 : het project Vergunningverlening Rijkswaterstaat Noord-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU D4W - Laptops - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afvalbakken - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412...
Lees verder

Levering Laptops - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Security Operations - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU SKOFV Zonnewijzer - Schoolmeubilair - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoop 2022 Maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdwet gemeenten Maasdriel en Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De levering van circulaire kunststof riolering met de minste milieubelasting aan Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuw compute en storage platform gemeente Delft. - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Wabo-regisseur (1 fte), vanaf april 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT dienstverlening - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Sint Lucas - Programma manager Kwalificatiedossiers - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Regie-applicatie Sociaal Domein - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie: Lockdown browser - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND...
Lees verder

ENG-diensten - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Het Gooi en...
Lees verder

A06.12.2021 Middelgrote Veegwagens ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Summa - Adviseur architect kleine opdrachten - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA raambedekking en separatiegordijnen - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Impact Director Zero Hunger Lab - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en schoonmaak Sportaccommodaties Opgang en Zwaag - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Milieutoezicht - Omgevingsdienst Regio Arnhem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw sporthal De Watertoren Bergen (NH) - Gemeente Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Software voor Sociaal Domein - Sociale Dienst Oost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder