zaterdag 20 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

BZK - FMH - Rijopleidingen chauffeurs - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure betreffende de implementatie, hosting en het onderhoud van een e-HRM systeem - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud containerhefmiddelen (165kN LUNA RSL170C) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Welzijnsactiviteiten 2021-2024 - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Welzijnsactiviteiten 2021-2024 - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Meerinzicht Inkoop Coördinator - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding Touchscreens Ronduit en ISOB - Stichting Ronduit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur ICT- Professionals t.b.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Projectleider Ruimtelijke Projecten - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

17073 Brandmeld-, ontruimingsalarm- en blusgasinstallaties Defensie op het complex Nieuwe Haven te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzet WNK voor detachering schoonmaakdiensten - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Meerjaren 1e lijnsonderhoud VRI - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bermbeheer gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud natte infrastructuur Gentse havengebied - North Sea Port Flanders nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur van Testprofessionals - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie (digitale) HANCard - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Levering smalspoortractoren WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst groot onderhoud asfaltverhardingen 2021-2024 Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Meubilair Leonardo da Vinci Leiden - Da Vinci College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Circulaire fiets-/ voetbrug Hoge Brug – Melkvonder Ulft - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

WMO hulpmiddelen Liemerse gemeenten - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexibele Schil NDW - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Leiderschapsontwikkeling Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kalibratie meetinstrumenten - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Content - Mary Ann Liebert - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie biologicals - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriumreagentia
Lees verder

Bemensing Frontoffice - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Systeemoverzichten Stedelijk Water Noordkop - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie ICT Fundament - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Telecommunicatiediensten
Lees verder

Marktconsultatie medicijnkoelkasten - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Koelkasten en diepvriezers
Lees verder

Raamovereenkomst levering KA-licenties - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Biedprocedure t.b.v. woningbouw plan Oosterveld Norg - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting centrumgebied Uithoorn en Amstelhoek - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Biedprocedure herontwikkeling locatie Boskamp te Roden - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2018 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Reinigen & Inspecteren rioolleidingen 2021-2022 Duiven, Westervoort en Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen lijngoten en kolken 2021-2022 nr. WDZKolk2021-2022 In de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Koploperproject III; onderwijs, begeleiding en ondersteuning van gemeenten bij inrichting cliëntondersteuning - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Vernieuwing en beheer website TNO - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Open Market Consultation Strategic Partnership for Cloud Technology - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Levering en onderhoud vrachtwagen met autolaadkraan/hoogwerker en aanhangwagen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integraal onderhoudsbestek Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktoriëntatie GBS Remote Beheer - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installatie van meetuitrusting
Lees verder

Portaal Schuldhulpverlening - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT-Hardware werkplekken - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor audiovisuele middelen in twee percelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

School-, kantoor en vergader en hospitality meubilair - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Boekingsplatform voor opleidingen - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Accountantsdiensten - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering licenties en support Oracle Technology producten - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder