dinsdag 2 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Openbare spoedprocedure inhuur personeel Covid-19 - GGD Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek...
Lees verder

Levering 2 smalspoorkranen WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aankoop en onderhoud van quads inclusief maatwerkproducten voor muskusrattenbestrijding - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud voor...
Lees verder

Ter beschikking stellen van Inleenkrachten gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Groenoord - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

31166279 Inspecties van HWA systemen van het Hoofdwegennet - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud beweegbare bruggen Purmerend - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Onderhoud gemalen 2021 - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwmanagement Nieuwbouw Montessori Lyceum Amsterdam Sluisbuurt - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Taxatiewijzers-VNG - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Veluwse Onderwijsgroep Locaties C4 - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tender Optiecontract Kavel Koffiefabriek - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Parkeerbeheer Turfmarktgarage - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Pleegzorg - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2022 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Taxatiediensten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur van 3 methodologen - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Landmeetkundige diensten rovk 2021-2025 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A0-reclamedisplays - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Salarisadministratie en functioneel beheer Motion (Pro) - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Engineeringsdiensten ondergrondse pijpleidingen DPO - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering ICT hardware Onderwijsstichting Arcade - Onderwijsstichting ARCADE
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132,...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering lesmethoden en schoolbenodigdheden t.b.v. Onderwijsstichting Arcade - Onderwijsstichting ARCADE
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur Linked Data Analist/Engineer - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud terreinen Recreatieschap Stichtse Groenlanden en landterreinen Loosdrechtse Plassen, 2021-2023 - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Integraal Technisch Advies - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Quick scan Flora en Fauna - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen 2021 - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur tijdelijk personeel Tribuut - Tribuut Belastingsamenwerking
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie "Onderhoud (onverharde) bermen buitengebied Ede" - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Intermediair voor WKR diensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstvoertuigen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MARKET CONSULTATION - Metal parts (metro/tram) - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wmo-begeleiding voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud Centrifuges RWZI Horstermeer - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Marktconsultatie Rijksbrede plekchecker - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gebouwen- en faciliteitenbeheer
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud gesloten dakbedekkingssystemen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arrestanten Verzorgingsartikelen (AVA) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Applicatiebeheer - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Medische advisering - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud beplantingen 2021 - 2022 - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW-EA Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectie- en sanctiekans - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Scanoplossing Parkeerhandhaving - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veldverkenning met jeugdhulpaanbieders in de gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Circulair Meubilair gemeente Amsterdam 2020 - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31146484: Renovatie Prinses Marijkesluis - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mobiele telefonie - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mechanisch hechtmateriaal - Stapling - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Drugsspeekseltesters - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Boeken en boeklicenties - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Organiseren van een dekkend netwerk van diesel en propaan en de daarbij behorende dienstverlening - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw herontwikkeling huisvesting Hilversum - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Student Informatie Systeem Stichting De Drie AOCs - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van voertuigen inclusief het bijbehorende onderhoud - Gemeente Wijchen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de gemeentewerf en afvalbrengstation Gemeente Noordenveld - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OK/verpleging sets - VU medisch centrum (oud KvK nr)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2014 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tender Kavel F AMC Medical Business Park - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie doorontwikkeling Centrale Distributielaag (CDL) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Rioolreiniging & Inspectie - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Medewerker Serviceteam - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gezondheidsdiensten - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie inhuur van Procesmanagers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Beheer en Onderhoud gebouwgebonden installaties - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatielandschap Onderwijs Instellingen - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

BZ EA Levering, implementatie, onderhoud en beheer van een bedrijfsvoeringssysteem - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding inzake Realisatie dependance Conservatorium van Amsterdam (herontwikkeling Convict & Kapel) - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2021...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Realisatie VRI afrit 33 (A58) te Kruiningen - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU openbare aanbesteding voor een raamovereenkomst voor Ingenieursdiensten onder toepassing h2 ARW 2016 voor 4 percelen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie (digitale) HANCard - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Maatwerkdiensten Jeugd segmenten 1 t/m 4 jeugdzorgregio Noord Veluwe - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Bouw- en Woonrijp maken Buurtschap te Veld - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Storingenbestek OVL 2020-204 - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levensvatbaarheidsonderzoeken - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vertaaldienstverlening t.b.v. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Procesmodelleur/Procesanalist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Open House toelatingsprocedure Wmo Logeren Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Maatwerkdiensten Jeugd segment 5 - Crisis jeugdzorgregio Noord Veluwe en Zeewolde - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie Jeugd ggz - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

Marktconsultatie Schoonmaakdienstverlening en Sanitaire voorzieningen - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaken...
Lees verder

Laptops tbv studenten FIS (ROC MN) - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie truck's - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Roosterapplicatie - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Duurzame kantoorinrichting ProRail - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

OW.33301/2H Aanpassing Energielijn RWZI Leeuwarden - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Aanschaf Verpleegkundig en Medisch Oproep Systeem - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2018-19; Woonrijp maken De Streek fase 3 - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021...
Lees verder

19103-10 NJO Noorderringweg - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-01-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Leveren, implementeren en beheren van een standaard (piket)applicatie (roosteren, plannen en melden) voor het verlenen van rechtsbijstand - Raad voor Rechtsbijstand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PCBO Amersfoort - multifunctionals - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

IV19-2020-Aanleg Rotonde N662-A58/Marie Curieweg en herinrichting Ritthemsestraat - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale oefensoftware - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-04350-21: Het leveren van apparatuur dieptereinigingsvoertuigen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie breedband - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Financiële en...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware & AV-middelen t.b.v. sgOMB - Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/Over Betuwe College - De Heister
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opvang Zwerfdieren - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Veterinaire...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden landelijk gebied WSHD onderhoudsjaren 2021-2026 (2) - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden landelijk gebied WSHD onderhoudsjaren 2021-2026 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Nachtkastjes - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Nachtkastjes - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Omgevingsplandeel bedrijventerrein Chemelot - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Inhuur externen Gebiedsontwikkeling - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Doelgroepenvervoer regio Midden Holland (Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk) - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Klantadviseur (36 uur / 2 maanden) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Natuurwaardenonderzoek Spoorbermen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tankwagens voor watertransport tbv Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Pilot Levensloopbestendige Woning - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diverse...
Lees verder