woensdag 31 maart 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over 'subsidieslurpende mestfabrieken'

Beantwoording Kamervragen over 'subsidieslurpende mestfabrieken'
Minister Van 't Wout beantwoordt Kamervragen over het bericht "Het sprookje van de mega-mestbewerking".
Lees verder

Beantwoording van vragen over het artikel 'Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken'
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over het artikel 'Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over opkopen zonneparken door buitenlandse investeerders
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over het opkopen van zonneparken door buitenlandse investeerders.
Lees verder

Betalingsovereenkomst aardbevingsbestendige industrie
Overeenkomst tussen de Staat en NAM over het betalen van de kosten die voortkomen uit de Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen.
Lees verder

Overeenkomst tot wijziging van de 'Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken'
Overeenkomst tussen de Staat en NAM over verlenging van de looptijd van de overeenkomst 'Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken' tot 1 mei 2020.
Lees verder

Overeenkomst tot Verlenging van de Interim betalingsovereenkomst versterken
Overeenkomst tussen de Staat en NAM over verlenging van de looptijd van de overeenkomst 'Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken' tot uiterlijk 1 juli 2021.
Lees verder

Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen
Beleidsregel van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot vergoeding van kosten van maatregelen voor aardbevingsbestendige industrie in Groningen.
Lees verder

Kamerbrief afronding NAM op afstand
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over het volledig op afstand zetten van NAM bij de afhandeling van schade en herstel bij versterking in het aardbevingsgebied in Groningen.
Lees verder

Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen
Beleidsregel van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot vergoeding van kosten van maatregelen voor aardbevingsbestendige infrastructuur in Groningen.
Lees verder