vrijdag 19 maart 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Ontwerpbesluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37

Ontwerpbesluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37
Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, handelend in overeenstemming met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor niet-landelijke commerciƫle radio-omroep kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37, en de vaststelling van de daaraan te koppelen vergunningen voor digitale radio-omroep (Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37).
Lees verder

Aanbieding verkenning verplichtingen datadeling technologiesector
Staatssecretaris Keijzer biedt de 'Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de technologiesector' aan.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over compensatie vergunninghouders radiofrequenties
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over compensatie voor vergunninghouders van radiofrequenties.
Lees verder

Kamerbrief reactie op verzoek over noodverlenging vergunningen radiostations
Staatssecretaris Keijzer reageert op het verzoek om te bevestigen dat zij uitgaat van een verlenging van de bestaande FM-licenties voor commerciƫle radiostations met 3 jaar.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over telefonische bereikbaarheid in Overijssel
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de telefonische bereikbaarheid in Overijssel. De vragen gaan specifiek over de situatie in de dorpen Vilsteren en Hoge Hexel.
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid
Toetsingskader bij de tijdelijke subsidieregeling voor de evenementensector wanneer vanaf 1 juli 2021 een evenement niet door kan gaan vanwege het coronavirus.
Lees verder

Kamerbrief over tijdelijke subsidieregeling evenementen en coronavirus
Staatssecretaris Keijzer en minister Van Engelshoven sturen een brief over een tijdelijke subsidieregeling voor de evenementensector als vanaf 1 juli 2021 een evenement niet door kan gaan vanwege het coronavirus.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen van de Informele Raad voor Concurrentievermogen op 22 maart 2021
Staatssecretaris Keijzer beantwoord Kamervragen die zijn gesteld tijdens het schriftelijk overleg betreffende de informele Raad voor Concurrentievermogen op 22 maart 2021.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering en gebruik van noodmaatregel TOGS COVID-19
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over de uitvoering en het gebruik van de noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze maatregel werd genomen in de crisis rondom het coronavirus. Met deze brief wordt de uitvoering van de TOGS afgerond.
Lees verder