vrijdag 12 maart 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over SBI-codes bij de TVL

Kamerbrief over SBI-codes bij de TVL
Staatssecretaris Keijzer schrijft een brief over het gebruik van SBI-codes bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Lees verder

Verslag ambtelijke werkgroep KNMI-metingen 2 april 2020
Verslag van het overleg van de ambtelijke werkgroep KNMI-metingen op 2 april 2020. Met KNMI-metingen wordt bedoeld de metingen van aardbevingen in Groningen door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
Lees verder

Rollen en verantwoordelijkheden in seismische monitoringsketen
Dit memo beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die zijn betrokken bij het monitoren van aardbevingen.
Lees verder

Onderzoek gebruik KNMI-data
Onderzoek of het klopt dat in de periode tot 31 maart 2017 de gemeten grondbeweging in Groningen niet is gebruikt bij de beoordeling van schademeldingen en geen onderdeel was van het protocol voor de schadebeoordeling.
Lees verder

Kamerbrief afronding validatieonderzoek seismisch monitoring systeem Groningen
Minister Van 't Wout en staatssecretaris Van Veldhoven melden dat Staatstoezicht op de Mijnen het validatieonderzoek naar het seismisch monitoring systeem in Groningen heeft afgerond.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over gebrek voortgang Groningen
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over vertraging bij de aanleg van snel internet in het aardbevingsgebied in Groningen.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over snel internet voor iedereen
Staatssecretaris Keijzer meldt dat de antwoorden op vragen over snel internet voor iedereen later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht Grootwinkels aan rand afgrond
Minister Van 't Wout laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over het bericht Grootwinkels aan rand afgrond niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Hij streeft ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over aanvullingen op economisch steun- en herstelpakket coronacrisis
De ministers Van 't Wout, Hoekstra en Koolmees en de staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief sturen een brief over aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket om de crisis als gevolg van het coronavirus te bestrijden. De brief is aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder