woensdag 10 maart 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het bericht Grote bedrijven maken hun belofte om energ...

Beantwoording Kamervragen over het bericht Grote bedrijven maken hun belofte om energie te besparen niet waar
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over het bericht  'Grote bedrijven maken hun belofte om energie te besparen niet waar'.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang proces Regionale Energiestrategieën
Minister Van 't Wout beschrijft de stand van zaken van het proces rond de Regionale Energiestrategieën (RES) en de belangrijkste uitdagingen daarbij voor de komende periode.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over artikel 'Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot'
Uitstelbrief van minister Van 't Wout op Kamervragen over het artikel 'Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot'.
Lees verder

Tijdlijn regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten
Tijdlijn van de momenten van politieke besluitvorming over de Tegemoetkoming Vaste Lasten, het moment waarop de aanvraag voor goedkeuring is ingediend bij de Europese Commissie, het moment waarop de Europese Commissie haar goedkeuring heeft verleend, en het moment waarop de regeling is opengesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over aanvraag TVL 1e kwartaal 2021
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de passage waarin staat dat ondernemers tot eind maart moeten wachten tot zij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen aanvragen vanwege het feit dat de Europese Commissie dan pas haar goedkeuring heeft gegeven.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het Techniekpact
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het Techniekpact.
Lees verder

Toezegging met betrekking tot Woltersum
Minister Van 't Wout doet toezegging over de rol van de gemeente Groningen bij de funderingsproblematiek in Woltersum.
Lees verder

Kamerbrief over Norg Akkoord om gaswinning uit Groningenveld versneld te beëindigen
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over het ondertekenen van het Norg Akkoord om de gaswinning uit het Groningenveld versneld te kunnen beëindigen
Lees verder

Uitstel op Kamervragen over een Startup in Residence Challenge
Uitstelbrief van staatssecretaris Keijzerop Kamervragen over de Startup in Residence Challenge 'Gezocht: Ontwikkel een tool waarbij het beantwoorden van Kamervragen verbeterd en versneld wordt'.
Lees verder