zondag 14 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EA Vaste- en mobieletelefonie - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder