vrijdag 12 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

31163693 3D Scans en 3D modellering ten behoeve van het Project Tunnelrenovaties Zuid Holland - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SURFsara Dutch National Supercomputer - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Materieel voorbereiden archiefmateriaal op digitalisering - Nationaal Archief
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31162281 Marktconsultatie GVO Civiel, Aanleginrichtingen, Loswallen, Stroomgeleidingsschermen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Volledige of...
Lees verder

SBIR oproep - Betere toegang gezondheidszorg en onderwijs Midden-Oosten en Noord-Afrika - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RMN - Haak- en haak-kraanwagens - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het creëren en het beheer, onderhoud van een digitale koppeling t.b.v. het ontsluiten van vogeldata - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouden afval verzamelcontainers - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levensmiddelen (Food & Non-Food) - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gasunie Erkenningsregeling EUA ETS Emissie rechten - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting Binnenstad Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf (Topsector Logistiek) NDL - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Subsidie adviesdiensten - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Levering minicontainers inclusief identificatiechips en aanvullende dienstverlening - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

BI Specialist Cognos - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bomen 2021-2022 Gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Mobiele telefoons - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

ICT-oplossing voor het sociaal domein - Werkorganisatie Druten Wijchen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voeding Justitiabelen - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud straatverlichting - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding - selectie installatie-adviseur - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA concurrentiegerichte dialoog - selectie architect - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Netanalyses vervoersvraag 2030 en tussentijdse netanalyses - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Rioolreiniging en Inspectie 2021 en 2022 gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding "Bouwteam integrale aanpak Haardijk Hardenberg" - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NO Inhuur Projectleider digitale schouw/integraal inwinprotocol BGT - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Provincie Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging financieel systeem gemeenten Elburg & Nunspeet - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing en Onderhoud groen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cognos ontwikkelaar BI - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie reiniging en onderhoud putten, inzamelen en verwerken olie, water, slib en vet - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor het ledigen van...
Lees verder

Jeugdhulp 2021 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Effectgestuurd beheer openbare ruimte gemeente Nijkerk - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Arbodiensten - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dyslexiezorg - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230,...
Lees verder

Conservering Prins Clausbrug te Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst maaien natuurlijke graslanden - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Telefoniediensten t.a.v. N.V. Nederlandse Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Opleidingen, trainingen en controle middelen BHV & EHBO - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voertuigtelematica (ritregistratie & positiebepaling) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gebouw gebonden Netwerk Infrastructuur van gemeente Gorinchem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud sportparken Laarbeek 2021 - 2024 - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW - EOA - Onderhoud wasmachines en drogers tbv RSO - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Schoonmaakdienstverlening - Bestuur OSVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf (Topsector Logistiek) iSHARE - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen 2021-2022 MijnGemeenteDichtbij - Gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel - MijnGemeenteDichtbij
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Spoorzone, renovatie gebouw 90 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2021...
Lees verder

NU Zonova - De Schakel - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Amsterdam - Verbouwing projectlocatie De Driehoek - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering betonnen rioleringsmaterialen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Netwerkbeheer - Kind en Onderwijs Rotterdam - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning Taskforce Wonen en Zorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulaire kantoorinrichting - RCC methode - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Zonova - Basisschool Klaverblad - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Business / informatieanalist - directie Veiligheid - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aannemersselectie - Renovatie Stedelijk Gymnasium Haarlem Prinsenhof - Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Full operational lease wagenpark - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectleider en Coördinator Integraal Toezicht en Handhaving (milieu) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zaaksysteem - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Geotechnisch veld- en laboratoriumonderzoek - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E-HRM systeem met bijbehorende salarisdienstverlening gemeente Maassluis - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Saxion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie accountantsdiensten - Gemeente Emmen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Auditdiensten
Lees verder

Tankpassen in combinatie met brandstof, en de bulklevering - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Programmamanager Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Gemeentelijke collectieve zorgverzekering minima (gemeentepolis) - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Noodstroom voorziening - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding architect nieuwbouw OBC Bemmel - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

ICT applicatie VTH-OW gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder