woensdag 10 februari 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden IMG op vragen Groninger Gasberaad

Antwoorden IMG op vragen Groninger Gasberaad
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) beantwoordt vragen van het Groninger Gasberaad over de vergoeding van waardedaling van woningen.
Lees verder

Samenwerking IMG-NCG
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) informeren minister Ollongren en minister Van 't Wout over de stand van zaken van de samenwerking tussen het IMG en de NCG.
Lees verder

Kamerbrief over onafhankelijke Raadsman en Nationale ombudsman
Minister Van 't Wout schrijft een brief over de onafhankelijke Raadsman en Nationale ombudsman met betrekking tot de toekomst van de klachtenbehandeling voor bewoners in Groningen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de 1e incidentele suppletoire EZK-begroting 2021 inzake het Steun- en herstelpakket
Minister Van 't Wout en staatssecretaris Keijzer beantwoorden vragen over de 1e incidentele suppletoire EZK-begroting 2021 over het Steun- en herstelpakket.
Lees verder

Kamerbrief over voorstel van wet tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie
Minister Van 't Wout biedt de Tweede Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie aan.
Lees verder

Nota van wijziging van de Wet Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het Noorse verzekeringsbedrijf DNV GL de certificatie voor Nord Stream 2 intrekt
Minister Blok  beantwoordt vragen over het bericht dat het Noorse verzekeringsbedrijf DNV GL de certificatie voor Nord Stream 2 intrekt.
Lees verder

Kamerbrief inzake strategische afhankelijkheden in het energie-domein
Lees verder

Kamerbrief Jaarplan Toezicht 2021 Agentschap Telecom
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over het Jaarplan Toezicht 2021 van Agentschap Telecom.
Lees verder