woensdag 20 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering PMD inzamelzakken - RAD HW B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hoofdweg Waverveen Groot asfaltonderhoud 2021 - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2021...
Lees verder

Maasvlakte West - Lediging OBAS Maasvlakte West - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoudsbestek Drijfvuil-Onderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31158913 Producten Projectbeheersing A7/A8 Amsterdam - Hoorn - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamcontracten Onderhoud Riolering - Marktconsultatie - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

31163693 3D Scans en 3D modellering ten behoeve van het Project Tunnelrenovaties Zuid Holland - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Psychologische keuringen WLS - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Self Service Analytics & Reporting - EU-399 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Manoeuvrable (very) Short Range Air Defence - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

1206951 | V&G dossiers voor Rijksgebouwen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Flexpool Servicedesk IT (EU-401) - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwmanagement voor de renovatie van het Museum Boijmans Van Beuningen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1206951 V&G dossiers voor rijksgebouwen, regio Noord, regio Noordwest, regio Zuidwest - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - installaties - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hyperion Imaging Mass Cytometer - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ICT ondersteuning Buitenlocaties (herzien) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hulpmiddelen WMO 2021 - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst dagelijks onderhoud asfalt- en elementenverharding Arnhem 2021 - 2023 - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Essentiële Functies Jeugdzorg Utrechtse Jeugdregio - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Distributie opendata voor Beeldmateriaal 5 - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

SRU-00-20-121-R01 Reinigen en inspecteren riolering gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-1970 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

31157964: Projectbeheersing programma's IAK en Onderzoeksprogramma VenR - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen, -materialen en machines - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg...
Lees verder

Tweetalig Strategisch Adviseur (NL/DE) spoorproject "Kwaliteitsverbetering Spoorlijn Groningen - Bremen" (Wunderline) - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werktuigbouwkundige en sanitaire installaties - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur flexibele arbeid - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Postdiensten 2020 - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2020-0150 Vervanging Middenmeer Noord - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021...
Lees verder

Leveren en plaatsen speeltoestellen - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging Piketapplicatie - Raad voor Rechtsbijstand
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Facilitair adviseurs - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie remenergie terugwinsystemen in het Metro systeem van Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf (Topsector Logistiek) NDL - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Expert for BSO Development in the processed mango sector in Burkina Faso, Mali and Ivory Coast - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie remenergie terugwinsystemen / Market consultation braking energy recovery systems - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Control Valves WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

BZK EA Vernieuwing Rijksportaal - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Experts for the Business Export Coaching in the coffee & cocoa sector in Guinea - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inrichting en aankleding van evenementen - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Houtoogst werkzaamheden voor Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectmanager Technisch Beheer (0,5 fte) - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Automaten...
Lees verder

Adviseur B Externe Veiligheid - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Fiscale adviesdiensten - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen sportveldarmaturen door LED - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Reinigen en onderhouden kolken - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Marktconsultatie Traineeship en diversiteit - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Rioolreiniging en -inspectie in de gemeenten Amersfoort, Soest, Baarn, Bunschoten en Leusden 2021-2024 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie remenergie terugwinsystemen / Market consultation braking energy recovery systems - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EaPConnect2 Internet Transit Backup South Caucasus - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding smartphones - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessie Openbaar Snelladen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Directievoering en toezicht nieuwbouw Districtskantoor Walcheren te Middelburg - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UNIFORMSCHOENEN - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veegmachines Gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Levering van kantoormeubilair - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoeksdienstverlening met betrekking tot de JOB- en LAKS-monitor - Stichting Combo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmanager Technisch Beheer (1fte) - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Serviceprovider ICT dienstverlening gemeente Vlaardingen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU LOGOS - Chromebooks en toebehoren - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwteamproject Mechanische riolering Oost Gelre - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Schoonmaakdiensten - Bevolkingsonderzoek Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Modernisering steunpunt Helmond - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, Noord-Brabant...
Lees verder

ERP systeem - VU medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren van hardware en presentatiemiddelen - Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Applicaties Sociaal Domein - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Toebehoren Arbeidshygiëne metingen - Defensie - 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Installatietechnisch onderhoud van Omnisport - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw brandweerkazernes Dussen, Hank en Almkerk gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2021...
Lees verder

RO-2020.32.0 Raamovereenkomst transportdienst op afroep in werkgebied Oostelijk en Zuidelijk Flevoland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder