dinsdag 19 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Leveren uitrukkleding, inclusief reiniging en reparatie - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afvalstromen groen en grijs gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig Onderhoud - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-01-2021...
Lees verder

Onderhoud bomen 2021-2022 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

Marktconsultatie: Uitbreiding klantreis verduurzaming woningen inwoners van Gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Elektrische...
Lees verder

Schoonmaak- en glasbewassingsdiensten - Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Meubilair tbv Primair onderwijs St. BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

N.V. Nederlandse Gasunie - Europese Aanbesteding Machinebreuk - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding meubilair tbv VO Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur personeel - Stichting Ronduit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kaderenovatie Westhaven Bolder 59-103 - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer voor Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

OVO Zaanstad - Europees openbare aanbesteding Raamovereenkomst Levering ICT gebruikershardware - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groningen - Uitvoeringsbegeleiding Groningen Spoorzone - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning ondersteunend personeel Podiumtechniek - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Organiseren van...
Lees verder

Enterprise Architectuur Oplossing - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Amsterdam - PHS - Saneren Dijksgracht - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Studie systeemintegratie wind op zee 2030–2040 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31155178: Groot Onderhoud 21-22 NN Oost - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

ROVK MINBZK EA Klantbelevingsonderzoek - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel casco + buitenschil - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamcontracten Onderhoud Riolering - Marktconsultatie - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Terugmeld-pagers / 2-weg pagers - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RFI Power Transformers - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Transformatoren
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van printers en MFP's en het leveren van beheersoftware en supplies. - Onderwijsgroep Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Standaard software licenties en software asset management - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Lease personen- en bestelauto's - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Drinkwaterbeheer - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Junior/Medior Inkoper - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatiedocument Publieke controle op algoritmes - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Haalbaarheidsstudie,...
Lees verder

Inrichten Treebeekplein met bijkomende werkzaamheden. - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2021...
Lees verder

Zonwering - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Noord-Drenthe NL131,...
Lees verder

Raamovereenkomst groot onderhoud asfaltverhardingen 2021-2024 Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2021...
Lees verder

31086074, Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Instelling DAS - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Parkeeronderzoeken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding Europese Openbare Aanbesteding Food, Non Food, Verswaren, Aardappels, Groente, Fruit, Vlees, verse Vis en Wijnen - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inzamelen, verwerken en beheren van afval - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Media Inkoop - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RMN - Aanschaf zijladers - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Repro- en drukwerk gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Zaaksysteem/DMS - Nationale ombudsman
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31163189 "Ursa Major NeoTruck Platooning" - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel installaties - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EHRM en Salarisverwerking - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31139442: Prestatiecontract Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - buitenschil / gevel - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Grondacceptatie en transport, gemeente Apeldoorn, 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - casco, niet openbaar - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Buitenlandse dienstreizen 2020 - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eten en Drinken, centrale overeenkomst Restauratieve voorzieningen UM - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen verlichting sportvelden Gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - liftinstallaties - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Collectieve Ziektekostenverzekering - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding 2021 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Niet-openbaar Communicatieonderzoeken - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-10-2020 t/m 31-12-2020 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Nieuwbouw Vroondaal - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Europese Aanbesteding Conceptontwikkeling en Vormgeving - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wmo 2021 - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

16150 Realisatie inbouwpakket De Office te Den Bosch - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur flex Bevelandse gemeenten & GR de Bevelanden - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342...
Lees verder

Marktconsultatie Thuisondersteuning (Wmo) gemeente Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Integraal servicemanagement - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA verhuisdiensten - Koninklijk Conservatorium - Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Online- en offline communicatie - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Sportvelden - Gemeente Vlaardingen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexkrachten 2022 - 2025 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Comfortabel binnenklimaat - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Machinaal onderhoud Oirschot - Gemeente Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GON-20-20-031-T01 Herinrichting Stationsgebied Almere-Stad - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele (AV) Middelen Gemeente Enschede - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud Drukriolering, Gemalen en BBB's - BEL Combinatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021...
Lees verder

Marktplaats Inhuur personeel gemeente Utrecht (incl. uitzendkrachten) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2014 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst civieltechnische keuringen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europees niet-openbare aanbesteding Raamovereenkomst ingenieursdiensten - Gemeente Meppel - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND...
Lees verder

Warme dranken en automaten - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schilderwerk staalconstructie Stadskantoor - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212, OOST-NEDERLAND...
Lees verder

SAS procedure voor Re-integratievoorzieningen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Pubilicatie operationeel maken van Noodhospitaal en recoveryruimten voor Covid patie├źnten 1e golf - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Hoofdweg Waverveen Groot asfaltonderhoud 2021 - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wagenpark gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gedeeld secretariaat kennisnetwerk China en kennisplatform Rusland/Oost-Europa - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Huishoudelijke hulp gemeente Ommen - Gemeente Ommen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Ingenieursadviesdiensten Haalbaarheidsfase project N266-N275 Nederweert - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Onderhoud Amis-60 COW's - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering en beheer van Mobile devices - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MC BZK Marktconsultatie DataWareHouse Beleidsinformatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Databasesoftware
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Goes - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie tbv Combi Infra Noord-Holland (CINH - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gasdistributie en aanverwante...
Lees verder

Tilburg - Geluidscherm Koningsoord - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

TRAPO Hammerflier (Vitens) - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure:...
Lees verder

Vitens Reinwaterkelder Hammerflier - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure:...
Lees verder