maandag 11 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

On- en offline grafische vormgeving, advisering, dtp-werkzaamheden, digitale archivering, verzorgen social media inkoop - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder