vrijdag 4 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

NU Kindwijs - Schoonmaakdiensten Cbs Eben Haëzer - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Microsoft Lisensing Solution Provider (LSP) Aangepaste opdracht - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Opleidingen voor Bedrijfshulpverlening en Crisismanagement - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Fiscale adviesdiensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Kindwijs - Schoonmaakdiensten De Regenboog - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Duurzame betonnen bestratingsmaterialen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitalisering Parkeervergunningen - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Kindwijs - Schoonmaakdiensten CBS Bosseschool - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het ontwerp, fabricage, levering, installatie inclusief leidingwerk in het gebouw en het onderhoud van de EDS - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Media Inkoop 2020 - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schriftelijke Marktconsultatie Hulp bij Huishouden de Dienst Noardwest Fryslân - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

NU Kindwijs - Schoonmaakdiensten School met de Bijbel - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Concessie levering Mobiliteitskaarten - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Kindwijs - Schoonmaakdiensten CBS Prins Maurits - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantscontrole 2020-2022 - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

ICT Hardware - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL...
Lees verder

NU Kindwijs - Schoonmaakdiensten Groen van Prinsterer - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Led armaturen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BHV Consultancy - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0207 Geotechnische onderzoeken kademuren 'overige rakken' - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Interieurbeplanting - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Levende planten, bollen,...
Lees verder

Onderhoud sportpark Groenvliet, IJsseloever en Cruyff court - Kantoor en ABS Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mediadiensten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Boomonderhoud, 2021-2023 - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wierden - Levering en onderhoud energie opslagsysteem - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktonderzoek Prijsstellingsformule Scheepsdiesel NATO-code F76 met HVO - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dieselolie
Lees verder

Wmo Trapliften Regio Utrecht West - Gemeente Woerden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aansprakelijkheid- en werknemersverzekeringen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie proceduretrays - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Aardgas 2023-2024 met 5 optiejaren - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior Tosca Testbeheerder - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud openbare ruimte in de gemeente Beuningen 2021-2023 - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS Inzet technisch gerelateerd personeel - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2023 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Erkenningsregeling Dakrenovaties - Oasen N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - afbouw (perceel 6) + dekvloeren en vloerafwerkingen (perceel 9) - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankoop Faciliteiten 2020 - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding en algemene persoonlijke beschermingsmiddelen - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2183, tr. 126 . N317 rotonde Bontebrug - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hotelovernachtingen & vergaderaccommodaties - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Innovatiepartnerschap Inzameling Groente Fruit en Etensresten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud en renovatie openbare verlichting Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Functioneel Beheerder - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A06.4.2020 Inzamelvoertuig Zijlader - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT-infrastructuur en beheerdienstverlening zijnde een nieuwe hybride Cloud-infrastructuur - Shared Service Center DeSom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Biacore T200 - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ecologisch onderzoek verlichting hoofdwegennet - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU-376 ICT Infrastructure and workplace hardware - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Regionale aanbesteding Schoonmaak - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Enquêteonderzoeken - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Engineeringteam Huis van Stad en Regio Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

2020.074 Verzekering veerboten - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Advies en Onderzoek Waterkwaliteit en Waterkwantiteit - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Standaardsoftware Aanbesteding (SSA) 2020 EZK & LNV - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Omvormingen groen en onderhoud Bomen 2021-2024 - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Handdoeken, washandjes en overalls met gerecyclede content - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst combat shirts - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

medior Tosca Testautomatiseerder - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dilution refrigerator - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Archeologische Diensten - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Contractbeheer Leerlingen- en Jeugdwetvervoer - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Aannemer Verbouwing RBT Jordaan - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Het ter beschikking stellen van capaciteitentesten en een 360 graden feedback instrument - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior adviseur gezondheid - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wmo 2021 - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Overslag, Transport en Verwerken Glas AVU, Circulus- Berkel, ROVA en Twente Milieu - ROVA Regie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie: Collectieve gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4...
Lees verder

Aanbesteding accountancydiensten - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dranken automaten ten behoeve van de gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Marktconsultatie horecagelegenheid Huis van de Stad in Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

verwerken van tapijt - Avri
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding: Europese Aanbesteding ICT-oplossing voor uitvoeringsondersteuning van de processen voor "Vergunning verlenen, Toezicht houden en Handhaving" - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder