vrijdag 18 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

E&C&M Geluidsschermen A16-N3 Amstelwijck Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Begrazing procesnatuur Rivierenland Staatsbosbeheer & Rijkswaterstaat - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MKB scan CO2-reductie - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheer op Verhardingen - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Consumentenonderzoek - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding WTS500 voertuigen (voertuigen watertransportsysteem) - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering dataloggers - reeds gegund. - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding groenonderhoud watergangen - Culemborgerwaard en Vijfheerenlanden - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Groenonderhoud watergangen, dijken en wegen - Alblasserwaard West (Nederwaard) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Groenonderhoud watergangen en dijken - Bommelerwaard - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding groenonderhoud watergangen en dijken - Tielerwaard West - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Binnenbewegwijzering - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud gazons & onderhoud lang gras - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

eSuite specialist - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding groenonderhoud watergangen en dijken - Tielerwaard Oost - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en renovatie openbare verlichting Rheden - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2021...
Lees verder

Software Omgevingswet - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-software
Lees verder

Communicatieadvies -en uitvoering (Ea0073) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onlineplatform medische keuringsrapporten - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Team coördinator Front-office Covid-19 - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Projectmanager Cleantech - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A08.75.2020 Leveren van Verkeersregeltoestellen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie RWZI's, Programma Waterketen HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Onderwijs Leerpakket MosaLira - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423...
Lees verder

Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen waterschappen Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enterprise Agreement Microsoft licenties gemeente Súdwest-Fryslân - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw regenboogschool en kinderopvang te Nieuwendijk, gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Publicatie marktconsultatie inkoop van KanDoen voor gemeente Venlo - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Overige gemeenschaps-, sociale...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware (herzien) - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderzoek naar locaties voor realisatie windenergie - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AVG - Gemeente Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EU aanbesteding Toezicht openbare ruimte 2021-2024 Drechterland - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Preventief- en Correctief Onderhoud (PO-CO) - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Elektrotechnische materialen - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkenning digitale transformatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND...
Lees verder

Bouwinspecteur - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Manager Testen, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renoveren hefdeuren en geleidingen van een spuikoker van de Cleveringsluizen - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL...
Lees verder

Productie en levering van waardepapieren t.b.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW EA Monitor AOW-Leeftijdsverhoging - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Erkenningsregeling van de Samenwerkende Waterbedrijven Appendages en Materialen - Brabant Water NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Auxiliary / Earthing transformers - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Onderwijs lespakket voor Albero, stichting voor openbaar en christelijk onderwijs op de Bevelanden - Alpha Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Allround vormgeving inclusief drukwerkbegeleding - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Marktmeester Transform - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medezeggenschapsopleidingen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Inhuur Juridische Capaciteit - Bestuursrecht - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiele telefoon- en datadiensten GGD NOG 2020 - GGD Noord- en Oost-Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Aanschaf UPLC-TQ applicatiesysteem Aqualysis - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting 2020-2024 - Gemeente Brummen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Voluntary ex ante transparency notice for process simulation software - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure:...
Lees verder

Marktoriëntatie consultancy EU Market Expert Fresh Fruit and Vega - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Dienstverlening met betrekking tot certificering en procesondersteuning ten behoeve van de Militaire Luchtvaart Autoriteit van het ministerie van Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en aanbrengen hekwerken met bijkomende werkzaamheden (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktoriëntatie consultancy Gulf Market Expert Fresh Fruit and Vega - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Veere - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Media Inkoop - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en Verlegging drinkwater(transport)leidingen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Huurteam gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

Kolkenreiniging - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting Internationale School Utrecht, Papendorp (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Exploitatie en Beprijzen ITT - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RMN - Onderhouden, keuren en reinigen containers - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het ontwikkelen, hosten, implementeren en beheren van MediaMasters - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS - EA - Bouw mee aan een duurzaam MDT - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding het Zaaksysteem Elburg & Nunspeet - Gemeente Elburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Packer and safety valve for hydrogen test-cavern A8 at Zuidwending - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Replacement of UPS's on 4 LCF frigates - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats...
Lees verder

Applicatie voor het Sociaal Domein - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektrotechnische werkzaamheden - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch organisatieadvies NZa - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Zaan Primair aannemer Dynamica XL - Stichting Zaan Primair voor Openbaar Primair en(Voorgezet) Speciaal Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MINVWS Corona - Coronadashboard 1 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantdiensten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Vervanging kade Noordwal en Hemsterhuisbrug - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie reiniging en inspectie persleidingen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architect enterprise resource management - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Multifunctionals Sint Josephscholen - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Softwarelicenties - Cedris
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitale toetsapplicatie - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leerlingadministratiesysteem - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Meerjaren 1e lijnsonderhoud VRI - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CVO-AV Bouwprojectmanagement - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Buitenlandse reizen - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Boom Veiligheid Controle (BVC) - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijksbrede Aanbesteding Financiële Adviesdiensten 2020-2024 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Leerroutes Wet inburgering Arbeidsmarktregio Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Digitaal toetsen - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Concessie Zaanstreek-Waterland 2024 - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatwerkoplossing - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en installatie van zonnestroomsystemen - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding van Flowcytometrie systemen inclusief onderhoudscontract en Monoklonale Antistoffen binnen de organisaties UMCG en Certe - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meetdiensten UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Voetgangersbrug Waalhaven - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Consultation: Perovskite processing line - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Audiovisuele (AV) Middelen COG - COG
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Programma adviseur - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

DAS Telecommunicatie Netwerken - Afmelden gegunde opdrachten - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding voor inhuur personeel - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

3D Modelleur Waterbouwkundig - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulaire kantoorinrichting en advisering - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Vervoer op maat - Maregroep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Advies- en bijbehorende diensten Onderwijshuisvesting en Technische installaties’ - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v Stichting ROC Summa College - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

brandverzekering t.b.v. gemeente Kampen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Onderwijsgroep Tilburg - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medewerker Gegevensbeheer - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Projectleider Zero Based Budgeting (ZBB) - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Hulpmiddelen WMO 2021 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkeerseducatieprojecten basis- en voortgezet onderwijs - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Microsoft licenties en Assurances - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering mechanische materialen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanpassingen RWZI Tilburg - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vitens Reinwaterkelder Hammerflier - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Reprografische dienstverlening - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Visie Energielandschap - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering mini-en duocontainers - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden 2 L 3 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-22428-20: Het leveren van elektrische bestelauto's middensegment - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toekomstbestendig maken Schout en Schepenenbuurt in Den Helder (civiel bestek) - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior projectleider integrale werkplaatsen (2) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Levering en onderhoud iLOQ cilinders - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verlenging OV concessie West-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior projectleider integrale werkplaatsen (1) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Aanbesteding leveren van uitzendkrachten - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

EU Aanbesteding eenmalige levering meubilair EduMare IKC De Samenstroom - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Process mining - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder