donderdag 10 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Verwerking OPK - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

31138794: Prestatiecontract Vaarwegen, Oevers en Dijken in MN Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NO Inhuur senior projectmanager NAT - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling, op-, overslag en bewerking van OPK - Blink GRR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NO Inhuur Senior Systeem Engineer WorkspaceOne - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling, afvoer en verwerking van bedrijfsafval - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Verwerking GFT-afval - Blink GRR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Project management en eCRF (electronic Case Report Forms) - IKNL
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Acceptatie en verwerking van C-hout voor Reinigingsdiensten Rd4 - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NO inhuur senior technisch manager - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Software - Website en Beheer 2020 - 2022 - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT-Hardware - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NO inhuur Specialist grondzaken - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankenautomaten & ingrediënten - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Schuldhulpverlening gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

OW.33301/2H Aanpassing Energielijn RWZI Leeuwarden - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Machines voor de productie en het...
Lees verder

Inhuur Personeel - Stichting Lentiz Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ABG140, Boringen van verhardingslagen voor wegenbouwkundig onderzoek met bijkomende verkeersmaatregelen 2021-2024. - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Instellen DAS ten behoeve van Inhuurdesk groenehart 2019-2020 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ABG142, Het leveren en plaatsen van projectinformatieborden bij wegwerkzaamheden 2021-2024 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MV Joints and conductor connectors 2020 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NO Inhuur senior contractmanager SAFE - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klein- en groot onderhoud asfalt SED 2021-2025 - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Levering Compressorinstallaties met Bijkomende Diensten (TCO) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Compressoren
Lees verder

Marktconsultatie Bestandsvergelijking - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Analyseren van gegevens
Lees verder

Externe inhuur Maatschappelijk Domein - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Koppels en Holsters - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europe openbare aanbestedingsprocedure diensten voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel en payrolling van NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectleider Ruimtelijk Ordening - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK Koppels en Holsters - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Functioneel en technisch applicatiebeheer Video Management Systeem (VMS) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2020-032 Raamovereenkomst klein onderhoud verhardingen, riolering en cultuurtechnische werken. - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitzenden en payrolling - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening Hogeschool van Amsterdam (incl. verzuimmanagementsysteem) - Hogeschool van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

Inzet personeel en materieel ruiming nertsenhouderijen ivm COVID-19 - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Afwerking van...
Lees verder

31158408: Variabel onderhoud remmingwerken en afmeervoorzieningen Volkeraksluizencomplex - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31143979: Ontwerpen en uitvoeren van de verwijdering van baggerspecie uit het Averijhavendepot in de gemeente Velsen in de provincie Noord-Holland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie aanschaf 2 logistieke robots voor geautomatiseerd en gecentraliseerd uitgifte en beheer van geneesmiddelen - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud droge infrastructuur in beheersgebieden van North Sea Port Netherlands N.V. - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten ODRU - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mediahub 2.0 - St. Nederlandse Lokale Publieke Omroepen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvaldienstverlening - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie cultuurhuis als onderdeel uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Herinrichting Kapellerlaan - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Onderhoud en installatie openbare verlichting, VRI buiteninstallatie, sportveldverlichting en PRIS 2021-2024 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software...
Lees verder

NU Quadraam - Touchscreens - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Eindverwerking groenafval 2021-2022 Gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Bestekken onderhoud openbaar groen 2021 voor de stadsdelen Brandevoort, Dierdonk, Rijpelberg en maaiwerkzaamheden Brouwhuis, BZOB (29-2), Helmond-Oost - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Food en non-food - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering Koffie-, Snack- en Food-automaten 2021 - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Schoonmaak Stations, Tunnels en Eindpunten 2020 - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

EHRM systeem en salarisverwerking, Dienst Dommelvallei - Gemeente Geldrop-Mierlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tankautospuiten Saba en Sint Eustatius - Rijksdienst Caribisch Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie aanbesteding Inkoop Meetapparatuur inclusief Onderhoud - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Overige meetdiensten
Lees verder

Televisiestudio - Virtual-/Augmented Reality technologie - automatisering - AVROTROS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nationale aanbesteding WIFI - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RAAMOVEREENKOMST WEGONDERHOUD WAGENINGEN OVEREENKOMSTNUMMER W-19-05 - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst bodemonderzoeken milieutechnisch - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder