donderdag 17 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbieding convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden

Aanbieding convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het Convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden.
Lees verder

Convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden op land
In dit convenant staat de afspraak dat de mijnbouwbedrijven voor de kleine velden op land (inclusief de Waddenzee) vrijwillig afzien van de investeringsaftrek uit het wetsvoorstel Wet verwijderen en hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek.
Lees verder

Kamerbrief over Mijnbouw Wadden
Minister Wiebes stuurt een brief over de diverse ontwikkelingen rond de mijnbouw in het Waddengebied.
Lees verder

Kamerbrief over advies van het Advies College Veiligheid Groningen over de typologieaanpak
Minister Wiebes biedt aan de Tweede Kamer het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) over de typologieaanpak aan. Een zelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Concept wijziging Besluit versterking gebouwen Groningen in verband met actualisatie technische beoordelingsmethoden
Concept van de beleidsregel tot wijziging van het Besluit versterking gebouwen Groningen in verband met de actualisatie van de technische beoordelingsmethoden. Door deze wijziging krijgt de Nationaal Coƶrdinator Groningen de mogelijkheid om of de Nationale Praktijkrichtlijn aardbevingsbestendig bouwen (NPR:9998:2020) of de typologische beoordeling te gebruiken.
Lees verder

Aanbieding concept wijziging beleidsregel versterking gebouwen Groningen
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het concept van de wijziging van de beleidsregel versterking gebouwen Groningen in verband met typologie en NPR:2020.
Lees verder

Kamerbrief over verdeling 3,5 GHz-band.
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over verdeling 3,5 GHz-band.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over zonne-eilanden in IJsselmeer
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Zonne-eilanden in IJsselmeer als mogelijke energiebron' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over subsidiƫring CO2-afvang en CO2-opslag
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Investeren in CO2-opslag wordt onnodig lucratief' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder