vrijdag 18 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief Kamervragen over rücksichtsloos afsluiten van energie in een seniorenwo...

Uitstelbrief Kamervragen over rücksichtsloos afsluiten van energie in een seniorenwoning
Uitstelbrief van minister Wiebes op Kamervragen over 'het rücksichtsloos afsluiten van energie in een seniorenwoning'.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen afbouw salderingsregeling
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over uitstel beantwoording Kamervragen afbouw salderingsregeling.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang uitvoering motie over marktconsultatie kernenergie
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer de voortgang van de uitvoering motie over marktconsultatie kernenergie.
Lees verder

Kamerbrief over specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket
De Ministers Wiebes, Hoekstra, Koolmees en de Staatssecretaris Koolmees, Keijzer, Vijlbrief informeren de Tweede Kamer over specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket. Een gelijke brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel van beantwoording vragen
Minister Kaag laat de Tweede Kamer weten dat de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Amhaouch (CDA) niet binnen de gestelde termijn worden te beantwoord.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij advies over uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen
Minister Wiebes biedt de Tweede Kamer het 'Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen' aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken trajecten postmarkt
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over stand van zaken trajecten postmarkt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht '''Vergoeding lekke mestkelder 'lachertje'"
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht '''Vergoeding lekke mestkelder 'lachertje'".
Lees verder

Kamerbrief over afronding overname geneesmiddelenfabriek Apotex door InnoGenerics BV
Staatssecretaris Keijzer en minister Van Ark laten per brief weten dat de overname van geneesmiddelenfabriek Apotex door het Nederlandse initiatief InnoGenerics BV is afgerond. De overname is van belang voor de leveringszekerheid van generieke (merkloze) medicijnen.
Lees verder