zaterdag 7 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Promotieartikelen en relatiegeschenken - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Vertaaldiensten - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud sportvelden gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Gemeente Oss_Borstelen en vegen verhardingsoppervlakken Gebied 2 2021-2024 - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Datacenter Dienstverlening op Twee Extra Locaties - SURFsara B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Prolander. Compartimenteringsstuwen De Drie Polders - Zuidelijk Westerkwartier - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Lesmethoden en kantoorartikelen - Stichting Primair Onderwijs De Liemers
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

(new)Dynamic Procurement System (DPS) - Staffing and consultancy services - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Openbare aanbesteding Werkplekhardware en diensten (WHD) - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Track en Trace oplossing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie – Technology Center Land (TCL) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Marktconsultatie inkoop & aanleg Openbare Verlichting - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Straatverlichting
Lees verder

Het ontwerp, fabricage, levering, installatie inclusief leidingwerk in het gebouw en het onderhoud van de EDS - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie PowerBI, advisering, beheer en dashboards - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

Bouwen digitaal 3D Stadsmodel - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

levering van 2 (twee) fabrieksnieuwe Helïkopterbrandbestrijdingsvoertuigen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Civieltechnische herstel- en bodemsaneringswerkzaamheden in de Westdijk te Bunschoten-Spakenburg - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Toetredingsronde - Ondersteuning bij het voeren van een huishouden - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding exploitatie zwembaden Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Zaaksysteem (met geïntegreerd DMS en RMA) - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

"Verhuur, beheer en exploitatie milieustraat en transport en verwerking afvalstromen milieustraat gemeente Geertruidenberg" - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

WOZ (her)taxaties gemeente Steenwijkerland - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Intelligente beheerkasten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud van interieurbeplanting - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gladheidsbestrijding gemeente Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervanging Beveiligingsinstallatie op 4 locaties van de gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Professor Kamerlingh Onneslaan en Lorentzlaan - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-11-2020...
Lees verder

Onderhoud Verticale Transport installaties - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gezocht: Warmtepartner voor Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Cloudoplossing voor plannen met automatische planning ten behoeve van Regionale Vervoerscentrale PlusOV - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inzameling huishoudelijk en grof afval gemeente Rozendaal - gemeente Rozendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Request for Information Medium Range Air Defence (MRAD) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Verwerking van GFT-afval - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkeling STM ATBng - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

FIN EA Northwest- and Central-European (NWCE) energy transmission infrastructure developments - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reststoffen RDW - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware t.b.v. Adenium - Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

front-end ICT hardware - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Onkruidbeheer Verhardingen Gemeente Goes 2021 t/m 2023 (perceel 3) - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking HRA & GHA - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst beheersing eikenprocessierups - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Informele Zorg en ondersteuning - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Service Management Software - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onkruidbeheersing verhardingen en onderhoud grasvegetatie - Gemeente Alblasserdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het ter beschikking stellen van capaciteitentesten en een 360 graden feedback instrument - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkeltraject onderwaterankers kademuren - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Uitzenddiensten - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Dagelijks Onderhoud (groen) rondom gemalen tbv hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Wasdienst Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Satellite Bandwidth Framework Agreement - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Dienstverlening Coronateststraten - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trainings- en Scholingsmakelaar - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding Toezicht openbare ruimte 2021-2024 Drechterland - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de bestrijding van de eikenprocessierups - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schilder- en conserveringswerkzaamheden - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR – Senior adviseur innovatie digitale identiteit - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Onderhoudsmanagementsysteem openbare verlichting - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en projecten openbare verlichting - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder