donderdag 5 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering Microsoftlicensies - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering sportinrichting stichting VO Eemsdelta - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mass Customization pilot production PV line - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Laakkwartier fase 1 rioolvervanging - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2020...
Lees verder

Inleen personeel Promen - Promen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Serviceprovider ICT dienstverlening - OVER-gemeenten - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2700 Reconstructie omgeving Kerkplein Zwammerdam - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verhuisdiensten UWV 2021 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondermijningstrainingen (RIEC) - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Samenwerkingspartner Slibeindverwerking - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting Regionale Scholengemeenschap (RSG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexibele arbeid - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Data delivery services for cost of living, location rating and housing - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud sportparken Laarbeek 2021 - 2024 - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud dakbedekking - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E-Welfare - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Het leveren en hosten van 360 graden panoramabeelden gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mendix Advanced Business Engineer - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EUA Hoog volume laboratoria Covid-19 (Sars-Cov2) capaciteit - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inkomensconsulent team Heronderzoeken - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ervaren Negometrix inkoopexpert - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Werving- en Selectiebureaus - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Aanschaf, implementatie, beheer en onderhoud van een integraal Bedrijfsvoeringssysteem (ERP) voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

014-2020 ROVK Reinigen gemalen en tunnels - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Jongerenwerk 2021 e.v. - Gemeente Gouda
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Audiovisuele middelen - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Teken - en revisiewerk en tekeningenbeheer - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering implementatie en technisch beheer IT Oplossing - Sallcon B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Biodivers bermbeheer Gemeente Gennep - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Exploitatievergunning speelautomatenhal Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Announcement of intention to close "Agreement for the delivery of a Compact Thermal Reactor ex Article 32 Public Procurement Act' - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Arbodienstverlening 2021 - 2025 ten behoeve van de OMWB - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doorlopende CAR-verzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Haemodynamisch meet- en EFO registratiesysteem - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huis aan huis inzameling van huishoudelijk afval, gft-, restafval en P(M)D - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

stichting nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw - Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Brandweeropleidingen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interieurbeplanting - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

European tender for the development of an Integrated Ground Model voor IJmuiden Ver Wind Farm Zone - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VTH-softwarepakket - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Rijn en Gouwe - Afwijkingen Prestatie Gericht Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Logistieke dienstverlening bij verwerking monostromen afval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak gymzalen en sporthal - Gemeente Best
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische onderzoekshandschoenen (2nd source) - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Peuteropvang met VVE gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overig...
Lees verder

Reconstructie Lange Burchwal - Wijngaardstraat - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

11000020408 - NFI - Technisch Software Developer - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2020-2021(2022) - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Voor- en vroegtijdige educatie - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Groot Onderhoud Verhardingen 2020-(2021) - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Campagne bescherming drinkwaterbronnen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Woonrijp maken wijk Palenstein - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Franse Gat - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021...
Lees verder

Medewerker Debiteuren - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimte 2021 - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Basis psychologische onderzoeken - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen bomen gemeente Sint Anthonis - Gemeente Sint Anthonis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZK EA Diensten en leveringen voor Sleutels en Cilinders - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0265 Aanschaf parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Meerjarig bouwkundig onderhoud Poldermolen 2 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen verlichting sportvelden Gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie m.b.t. waterscooters - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Plezier- en sportboten
Lees verder

Aanbesteding Software Klant ContactCenter KCC - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst combat shirts - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder